Revista d'Anàlisi Plural

Els riscos mediambientals

0

jose-maria-galileaHi ha un principi general, ja no tan sols de dret sinó de convivència: qui la fa, la paga. I això, sense adonar-nos-en, s’aplica en tots sectors, també en el mediambiental, i en tots els àmbits: el particular, el professional o l’empresarial.

José María Galilea. Soci fundador i president de Grup Galilea Puig, Corredoria d’Assegurances Associades, SA.


Quan trenquem quelcom o ens equivoquem treballant per altri hem d’indemnitzar el perjudicat. Partint d’aquest principi la legislació de tots els estats ha anat avançant, desenvolupant i afegint conceptes i aspectes. Així, a més de pels danys materials, per exemple, cal respondre pels perjudicis intangibles, i més enllà de ser responsables només els actors directes del dany, la responsabilitat també inclou a propietaris o a plenament subsidiaris quan la llei així ho determina.

D’aquesta manera, els danys mediambientals que es limitaven a fets accidentals immediats ocorreguts a béns de tercers van apareixent de mica en mica en les legislacions de la majoria de països del món. Legislacions que regulen amb l’excés de zel que caracteritza els legisladors i converteixen un risc possible en real, afegint l’objectivitat -no cal ni dol, ni culpa ni negligència-, i els fets graduals, és a dir, les contaminacions lentes i constants en el temps.

Actualment, també es pot arribar a regular la forma d’indemnitzar o reparar, sanejar, purificar o, fins i tot, en alguns casos, l’obligat assegurament. En conseqüència, una contaminació gradual desconeguda pot acabar en delicte per a la persona causant, sense estar-ne, saber-ne ni ser-ne culpable ni negligent.

El risc mediambiental “contamina” així, un cop més, el mapa de riscos de les empreses i s’afegeix a l’aparició recent dels ciberiscos per treballar en línia o, fins i tot, al dels administradors i directius.


medio-ambiente-4Com “solucionar” els riscos mediambientals en el món empresarial? Localitzant els possibles focus contaminants de les nostres companyies i eliminant-los o reduint-los en la mesura del que sigui factible. A més, i llevat que resant se solucionin, cal assegurar els danys encara que fer-ho no sigui obligatori per llei.

Enviar Comentari