Revista d'Anàlisi Plural

Entrevista a Inmaculada Riera, directora general de la Cambra de Comerç d’Espanya

0

Enfortir la xarxa de cambres de comerç (27 territorials i dues exteriors) i treballar per la seva viabilitat i sostenibilitat financera. Aquests són els principals objectius de la Cambra de Comerç d’Espanya, institució que des del novembre del 2014 substitueix al Consell Superior de Cambres i que actualment dirigeix Inmaculada Riera. Amb ella hem parlat sobre internacionalització, competitivitat, innovació i digitalització, accions clau per reforçar el teixit empresarial del país.

Text: Berta Seijo // Fotos: Cambra de Comerç d’Espanya


Immaculada Riera està plenament convençuda que “cal seguir treballant per estendre la cultura emprenedora en el conjunt de la societat” ja que, en la seva opinió, “per guanyar cal arriscar-se, i en això no hi ha diferències de gènere”.

Porta prop de dos anys com a directora general de la Cambra de Comerç d’Espanya. Com ha vist evolucionar el teixit empresarial espanyol al llarg d’aquest temps?
El tret que més destacaria és la creixent internacionalització de les empreses espanyoles, incloent-hi les pimes. Fins que va començar la crisi, Espanya comptava amb un nombre important de multinacionals, al voltant de 500, líders en els seus sectors, presents a tot el món i amb un efecte tractor sobre les pimes en els seus processos d’internacionalització. La crisi i la caiguda de la demanda interna van impulsar la sortida a l’exterior de les pimes i aquest procés d’internacionalització ha estat un factor determinant en la recuperació econòmica. La crisi va evidenciar no només que la diversificació és imprescindible i que la demanda interna no pot ser l’única font del creixement econòmic, sinó que les empreses amb presència a l’exterior poden afrontar de manera més sòlida i competitiva el seu creixement.
L’altre punt que destacaria és la cada vegada major consciència de la importància de la competitivitat associada a la internacionalització. Les empreses saben que, abans de sortir a l’exterior, han de reforçar la seva competitivitat a través de la innovació, la digitalització i la formació.

“Les empreses són conscients que abans de sortir a l’exterior han de reforçar la seva competitivitat a través de la innovació, la digitalització i la formació.”

Ja que ha fet referència a la crisi i a la caiguda de la demanda interna, com s’aconsegueix estimular l’empresariat espanyol davant aquestes circumstàncies?
Les empreses espanyoles, com el conjunt de la societat, han patit molt durant la crisi. No obstant això, l’economia espanyola acumula 39 mesos seguits de taxes de creixement molt fortes i les previsions pel 2017 permeten de mantenir l’optimisme: a la Cambra d’Espanya aquest any preveiem un creixement del 2,8%. Per tant, cal aprofitar aquesta nova fase per millorar la competitivitat de les empreses espanyoles, en particular de les pimes, i incentivar la seva sortida a l’exterior.
La Cambra de Comerç d’Espanya i el conjunt de la xarxa cameral estem fermament compromesos amb el suport al teixit empresarial espanyol per aconseguir el seu creixement i desenvolupament i impulsar la creació d’ocupació.

Quin efecte diria que estan tenint sobre les empreses espanyoles les primeres passes de la política comercial de Trump i l’inici de les negociacions del Brexit?
L’aixecament de noves barreres que dificultin o impedeixin a les nostres empreses de seguir avançant en el seu posicionament mundial seria molt perniciós. Tancar les fronteres en nom d’interessos particulars suposaria un retrocés d’incalculables conseqüències no només en l’ordre econòmic, sinó també polític i social en l’àmbit global. Des d’Europa hem de seguir avançant pel camí de la liberalització i l’obertura comercial i, sobretot, de l’acord multilateral per garantir el progrés i el benestar dels ciutadans, i l’aflorament d’oportunitats per al nostre teixit empresarial. Des de la Cambra de Comerç d’Espanya i el sistema cameral estem plenament compromesos amb la defensa del lliure comerç com a instrument clau al servei del creixement i la competitivitat mundial.

“La digitalització de les empreses és un factor determinant en el seu creixement.”

I actualment, creu que per créixer i ser prou competitives, les empreses han d’apostar necessàriament per la transformació digital?
Realment, no és una opció: la digitalització de les empreses és un factor determinant en el seu creixement. Parlar avui de competitivitat és parlar de digitalització. Les empreses han d’assumir aquest canvi cultural implícit en la digitalització perquè és l’única manera d’assegurar-se el futur. El gran risc és que no ho facin.
Des del sistema cameral estem fermament compromesos amb la digitalització i innovació del teixit empresarial espanyol, processos que aporten valor i determinen el creixement de les empreses. Per impulsar-los, duem a terme programes cofinançats amb fons europeus amb els quals realitzem un diagnòstic que permet a la pime de conèixer quines són les seves necessitats, i facilitem a les empreses ajudes directes per implementar solucions que els ajudin a millorar la seva competitivitat, mitjançant la digitalització i la innovació.

“Les empreses són conscients que abans de sortir a l’exterior han de reforçar la seva competitivitat a través de la innovació, la digitalització i la formació.”

Enviar Comentari