Revista d'Anàlisi Plural

Igualtat de tracte i no-discriminació

0

Com poden fer efectiu els poders públics aquest dret de la ciutadania?

Coordinació: Berta Seijo   Fotos: Cedides


PSC

“Els socialistes proposem una Llei que garanteixi la igualtat de tracte i la no-discriminació per raons de qualsevol tipus i que al nostre ordenament al nivell de tot l’Estat hi hagi una autoritat contra la discriminació autònoma i eficaç. Proposarem implantar fiscalies especialitzades en la persecució de delictes relacionats amb la intolerància i l’odi i impulsarem formació i sensibilització a tots els nivells per combatre’ls.”

 

 

 

 

 

Ciutadans

“Els drets no es garanteixen només posant-los sobre un paper, sinó aplicant polítiques actives i posant els recursos econòmics i humans necessaris. Amb accions de foment de la cultura de la tolerància i la no-discriminació, i sobretot mesures de protecció integral, real i efectiva a les víctimes de violència de gènere.”

 

 

 

 

 

 

 

Catalunya Sí que es Pot

mon-empresarial-005-lluis-rabell“Referida a nombrosos àmbits (igualtat entre homes i dones, col·lectiu LGTBI, etc.), disposem d’una legislació abundant. Tot i ser susceptible de millora, sovint, el que manca és una ferma voluntat d’aplicar-la des de les administracions públiques: reglaments que despleguin les normes, els pressupostos i les polítiques.”

 

 

 

 

 

 

 

 

PPC

mon-empresarial-005-xaiver-garcia-albiol“Aquesta és la funció del dret antidiscriminatori que els poders públics han d’aplicar vigilant i vetllant per tal que no hi hagi un tracte diferent que no es pugui justificar amb criteris necessaris i proporcionats per una finalitat legítima.”

 

 

 

 

 

 

CUP

*Món Empresarial ha intentat reiteradament comptar amb el testimoni de Junts pel Sí i la CUP, però la seva participacio finalment no ha estat possible.

Llegeix també: La no-discriminació i la igualtat de tracte humà

Enviar Comentari