Revista d'Anàlisi Plural

La rellevància del networking per a les dones

0

El nombre de dones en alts càrrecs directius està en augment, la qual cosa és una bona notícia. Amb el temps, aquestes, minoria en un ambient dominat pels homes, s’han adaptat i han desenvolupat diferents maneres de fer les coses. Ara, aquest estil de gestió de “quocient femení” sembla ser el camí del futur. No obstant això, perquè les dones segueixin avançant professionalment, el suport d’una xarxa és clau.

Viviane de Beaufort. Professora d’ESSEC Business School.


MOLTES DONES ESTAN PREOCUPADES PEL “COMPLEX DE L’IMPOSTOR”, del qual Sheryl Sandberg (directora operativa de Facebook) testifica. La meva investigació mostra que per a les dones hi ha una contradicció fonamental entre ser reeixida i la capacitat de destacar aquests èxits: sovint obliden que és igual d’important donar a conèixer els seus triomfs! El desenvolupament d’una xarxa professional pot ser molt útil en aquest sentit. Les xarxes, una eina de visibilitat, són un component essencial del creixement professional. Triar no formar part de cap sovint significa romandre “invisible”, un fet que pot limitar les oportunitats de contacte i, posteriorment, les seves possibilitats d’accedir a posicions de lideratge.

A l’hora d’escollir una xarxa, hi ha moltes opcions: ¿general o sectorial?; ¿interna o externa?; ¿real o social? Trobar l’equilibri adequat depèn de cada persona. Tot i que no hi ha una resposta correcta, figurar únicament en una xarxa corporativa no és suficient, encara que ajuda a definir expectatives i és un bon inici. Una xarxa general de dones, per exemple, pot ser un lloc en el qual tractar assumptes que afecten aquest col·lectiu (com ara, negociacions salarials o trobar un mentor). Per la seva banda, una xarxa mixta té sentit si el que es vol és avançar en un sector específic.

Provi de participar en diverses xarxes basades en la seva personalitat, les seves experiències i el temps disponible. I, per descomptat, recordi que és vital ser actiu a LinkedIn i participar, encara que sigui moderadament, en altres xarxes socials com Twitter o Facebook

Enviar Comentari