Revista d'Anàlisi Plural

Infografia: Països amb superàvit i dèficit el 2016

0

Les principals conclusions del darrer External Sector Report 2017, publicat pel Fons Econòmic Internacional, assenyalen que els desequilibris en els saldos de compte corrent van representar prop d’un terç del total de desequilibris mundials el 2016. Una dada que ha romàs pràcticament sense canvis des del 2013, tot i que cada vegada es concentra més en les economies avançades.


La caiguda dels preus de les matèries primeres, les recuperacions cícliques desiguals en economies sistèmiques i les diferències en les respostes polítiques són tres de les claus per entendre aquesta tendència que, segons l’opinió dels experts de l’FMI, no està exempta de riscos. En efecte, l’informe alerta que “si bé aquesta rotació dels desequilibris cap a les economies avançades podria implicar menys riscos de finançament extern a curt termini, una concentració més nombrosa de dèficits excessius en les economies deutores avançades pot engendrar sentiments proteccionistes i augmentar el risc de correccions disruptives en el futur”.

Llegeix també: 
Llegeix també: 

Enviar Comentari