Revista d'Anàlisi Plural

Disseny d’estructures jurídiques per a facilitar les successions

0

A Espanya, el relleu generacional a les empreses familiars és un factor de risc per a la seva supervivència: només un 35% sobreviu al pas de la primera generació a la segona; i tan sols un 10% arriba a la tercera. Per això, cal considerar l’aplicació de protocols familiars a l’hora de planificar-ne la successió.

Maria Eugènia Gay. Degana de l’Iltre. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.


El protocol familiar:

  • Permet garantir la marca familiar, ja que és un instrument que serveix per a dissenyar un projecte que motivi el manteniment de l’empresa familiar, generant un esperit de marca i de compromís en la defensa de l’empresa familiar i els seus objectius.
  • És un model de gestió que evita conflictes interns. Els protocols familiars són útils per a implantar mecanismes que eviten discrepàncies internes en el si de l’empresa. Això és més necessari quan s’aborda la successió empresarial. El model de gestió del protocol familiar basat en la col·laboració dels membres de la família implicats, el debat intern i l’acord com a model de conducta, defineix un model que evita conflictes en la successió en l’empresa familiar.
  • És un sistema de consolidació de l’activitat empresarial familiar. Si la successió familiar no es planifica entra en risc l’existència de l’empresa. El protocol familiar és indispensable per a aquesta planificació: defineix el paper dels membres de la família implicats, tot permetent una organització més competitiva i professionalitzada.
  • Fa ús dels diferents instruments jurídics successoris al seu servei. Els instruments jurídics que incideixen en la successió empresarial s’han d’adaptar. El protocol familiar es converteix en el marc que determina els canvis que s’han de dur a terme en testaments, règim econòmic-matrimonial dels membres de la família, estatuts de la societat, etc.

Les empreses familiars no són prou conscients de la utilitat dels protocols familiars com a instruments per a garantir la consolidació del seu projecte empresarial. Els protocols d’empresa familiar són un mecanisme útil per a garantir-ne la successió, preservar una línia d’activitat que identifiqui la marca familiar, evitar conflictes interns i oferir garanties de futur a l’empresa

Enviar Comentari