Revista d'Anàlisi Plural

Espanya, un mercat atractiu als ulls dels estrangers

0

El mercat espanyol va iniciar l’any 2015 una tendència ascendent com a focus d’atracció de la inversió estrangera que, segons la 10ª edició del Barómetro del clima de negocios en España desde la perspectiva del inversor extranjero, no només s’ha mantingut des d’aleshores, sinó que cotitza a l’alça. En concret, la valoració global del baròmetre (que recull l’opinió de 785 empreses estrangeres que operen al nostre país) indica que el clima de negocis ha millorat fins a assolir una puntuació mitjana de 2,92 sobre 5. L’enquesta destaca, també, les perspectives favorables dels inversors estrangers sobretot pel que fa a inversió, facturació, ocupació i exportacions.

Coordinació: Emma Bouisset


Els inversors estrangers valoren amb un 2,92 sobre 5 de mitjana el clima de negocis a Espanya


L’àrea més important per als inversors és el capital humà. Altres àrees destacades: mida del mercat, infraestructures, mercat laboral. Les àrees que han rebut la  millor valoració són: infraestructures, mida del mercat, capital humà i qualitat de vida. I les que han rebut la pitjor valoració: fiscalitat, finançament, costos i innovació.

Les qüestions relacionades amb  infraestructures  i qualitat de vida segueixen sent considerades fortaleses del nostre país. També reben una valoració molt positiva la disponibilitat i les capacitats de la força laboral (àrea capital humà), sobretot pel que fa a la relació qualitat i cost i flexibilitat.

Els inversors assenyalen com a àmbits d’actuació prioritària els relatius a costos, fiscalitat o a la reducció de la càrrega burocràtica.

El pes de la inversió estrangera a Espanya
  • Espanya és el 13è receptor mundial més gran de fluxos d’inversions estrangeres en termes d’estoc. (Font: Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament, UNCTAD).
  • Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), les empreses estrangeres concentren el 43% del total de les exportacions des d’Espanya a la resta del món; és especialment significativa l’exportació en els sectors automoció, química, farmàcia i de béns d’equip i maquinària, que són els que incorporen més valor afegit i tecnologia “made in Spain”. A més, les empreses estrangeres establertes a Espanya generen ocupació de manera molt rellevant. Les últimes dades disponibles de l’INE indiquen que donen feina a gairebé 1.400.000 treballadors en els sectors d’indústria, comerç i altres serveis de mercat no financers, un fet que suposa gairebé el 14% del total de llocs de treball directes d’aquests sectors a Espanya, als quals s’hi haurien de sumar els llocs de treball indirectes o induïts.
  • Segons el Registre d’Inversions del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, el 2016, la inversió directa estrangera de caràcter industrial, tecnològica i de serveis rebuda per Espanya va créixer un 2% respecte de l’any anterior, fins a assolir més de 24.790 milions d’euros. 2016 és, per tant, el quart any consecutiu en què augmenta la inversió estrangera directa rebuda per Espanya. Durant el primer semestre del 2017, la inversió directa estrangera a Espanya va ser de 14.205 milions d’euros, el que representa un augment de més del 10% respecte del mateix període de l’any anterior.
Perfil de les empreses enquestades
  • Nombre de treballadors: 82% són pimes que tenen fins a 250 treballadors.
  • Sectors: el sector més representat ha estat el de distribució comercial, seguit pel químic i el d’electrònica, tecnologia de la informació i telecomunicacions.

Font: Barómetro del clima de negocios en España. Desde la perspectiva del inversor extranjero. Resultados 2017. ICEX-Invest in Spain, Multinacionales per marca Espanya i el International Center for Competitiveness (ICC) de l’IESE.

Enviar Comentari