Revista d'Anàlisi Plural

I si la clau de la transformació digital fossin les persones?

0

Les empreses han canviat i cada vegada s’assemblen menys al que fins ara havíem conegut. Com inventar el futur? Amb quins referents? Quines perspectives? Quins nous models? Per tenir èxit, ha arribat l’hora de canviar de mirada.

FRANK BOURNOIS. Director general d’ESCP Europe.


Tant en el món dels negocis com en els programes educatius, allò digital encara es percep com una cosa nova, si bé relegada en un segon pla. Com a director general d’ESCP Europe Business School i professor de Management, considero que cal analitzar les implicacions profundes i culturals de la revolució digital a les empreses. Així, com a especialista en la detecció i el suport al talent top a les organitzacions, he dedicat un any a realitzar un estudi, en col·laboració amb l’observatori NETEXPLO, sobre les conseqüències concretes de la revolució digital en la gestió i, notablement, en el lideratge empresarial. Gràcies a aquest, hem pogut identificar set marcadors d’habilitats que, en el futur, seran indispensables per als empleats. Cal destacar-ne, especialment, la interdisciplinarietat, la imaginació i la creativitat, la col·laboració i la capacitat d’evolucionar dins d’un ecosistema obert.

En efecte, avui dia, els talents amb alt potencial a l’empresa són aquells que participen en projectes interdisciplinaris i que milloren en contacte amb altres especialistes. Són, alhora, creatius i imaginatius, i desenvolupen projectes que tenen sentit per a ells i per a la societat. El talent d’un col·laborador no només està relacionat amb el rendiment o el control de l’excel·lència tecnològica, sinó que el que compta abans de res és ser col·laboratiu, capaç de treballar amb tots. Les persones més prometedores comparteixen i s’uneixen, i només evolucionen en ecosistemes oberts on poden prendre part en noves col·laboracions.

D’aquesta manera, els empleats més capaços de liderar la transformació digital a l’empresa no són necessàriament els més ben capacitats tècnicament. La majoria de les vegades estableixen contacte amb la tecnologia gràcies a les seves iniciatives i mostren voluntat per fer evolucionar les pràctiques.

La tecnologia digital està transformant ràpidament les empreses, alterant-ne els hàbits, invertint-ne els processos i les jerarquies, transformant-ne les mentalitats. El poder de la mutació digital ofereix una oportunitat única: explorar el talent de les dones i els homes, revelar la seva personalitat, més enllà de les habilitats i càrrecs laborals, per convertir-los en veritables habilitadors digitals.

Enviar Comentari