Revista d'Anàlisi Plural

Borges, el mapa i la realitat

0

Encara que donem per fet que els informes de gestió expliquen adequadament la situació i l’activitat d’una companyia, la realitat és força més complexa. Curiosament, un conte famós de Jorge Luis Borges ens pot ajudar a comprendre millor l’empresa.

ADRIÁN ZICARI. Professor del Departament de Comptabilitat i Control d’ESSEC Business School.


La trama del conte és simple. En un país imaginari, les ciències geogràfiques gaudien de la més elevada reputació. Els mapes cada vegada eren millors, més precisos, més complets. Amb el temps, els geògrafs van acabar creant un mapa que tenia la mateixa dimensió que la del país representat. Òbviament, aquest mapa tan exacte resultava impossible d’utilitzar i va ser finalment abandonat.

Aquell mapa inimaginable va ser, alhora, el triomf i el final de la geografia en aquell país. D’aquí el títol del conte: “Del rigor en la ciencia”. Una ciència tan rigorosa, tan exacta, que porta a executar instruments inútils, impossibles d’utilitzar.

En aquest conte, Borges ens presenta el desafiament de representar una realitat complexa. En el cas d’una empresa moderna, amb milers de persones treballant en diferents activitats a diversos països, aquesta realitat mal pot descriure’s en la brevetat d’un informe de gestió. Necessàriament haurem de simplificar aquesta complexa realitat per exposar-la en un document. Sent conscients d’aquesta simplificació, és natural que requerim major precisió, més informació, més detalls. Precisament aquí rau el risc denunciat per Borges: a força de buscar la perfecció, podem acabar amb una eina inútil, amb un informe de difícil comprensió. Els taulers de comandament amb centenars d’indicadors i la proliferació d’annexos i taules són exemples d’aquesta tendència.

Hem d’acceptar que els informes de gestió, en tant que representacions d’una realitat tan complexa com és l’empresa, mai no seran exhaustius. I que si arribessin a ser-ho, serien inútils per a la presa de decisions. Per tant, haurem de triar amb criteri quins són els indicadors necessaris, la informació que ens és menester per conduir l’empresa.

Enviar Comentari