Revista d'Anàlisi Plural

Internacionalització (1): anàlisi interna de l’empresa

0

La internacionalització s’ha convertit en un element imprescindible en l’exercici de les empreses. El primer pas clau per internacionalitzar és verificar que l’empresa compta amb els recursos necessaris, ja que, en cas contrari, la sortida a l’exterior pot acabar en un fracàs.

DIANA A. FILIPESCU, PHD. Professora de Negocis Internacionals i Màrqueting de TBS Business School.


Per això cal fer una anàlisi interna dels següents recursos:

1. Recursos tangibles – financers i físics. Els recursos financers són necessaris per finançar l’activitat productiva de l’empresa i/o per finançar els esforços per desenvolupar-ne l’activitat internacional (visitar mercats, participar en fires, invertir en campanyes de màrqueting, etc.). Enfront de la internacionalització, s’ha de mirar si l’empresa té la capacitat física per augmentar la seva producció. D’altra banda, a mesura que l’empresa se sent segura i amb possibilitat de créixer, s’ha de comprometre a llarg termini amb el mercat i, per tant, ha de considerar d’obrir una filial pròpia a l’estranger.

2. Recursos intangibles – reputació de l’empresa, tecnologia i cultura. La reputació de l’empresa és la raó per la qual un consumidor està disposat a pagar una quantitat extra per un producte o servei en el qual confia plenament. La tecnologia, d’altra banda, representa un avantatge competitiu imprescindible en el mercat internacional: és la base de la innovació i la propietat intel·lectual. I finalment, la cultura organitzativa identifica l’empresa: la seva forma de treballar, les seves rutines, la seva orientació, els seus comportaments.

3. Recursos humans. La internacionalització necessita tenir gestors preparats per implementar-la, amb un coneixement mínim de com funcionen els mercats internacionals.

Un cop feta l’anàlisi interna (que es pot valorar, també, a través d’un benchmarking), l’empresa pot determinar quin és el mercat més adequat en el qual penetrar, d’acord amb la qualitat del producte, la capacitat d’entendre la cultura de destí, d’adaptar el producte o servei al mercat, etc.

Enviar Comentari