Revista d'Anàlisi Plural

Sistemes fiscals internacionals i gestió fiscal de les filials estrangeres

0

La fiscalitat internacional és una preocupació constant dels governs d’arreu del món. Les normes fiscals vigents assignen els drets fiscals de les empreses al país on reporten els seus guanys. Per als guanys repatriats de filials estrangeres s’aplica un sistema impositiu mundial o territorial. Tanmateix, una investigació que hem realitzat des de la RSM i la Erasmus School of Economics, mostra que un sistema fiscal mundial redueix els incentius de les corporacions multinacionals per participar en la gestió fiscal de les seves filials. Això implica que les multinacionals subjectes a un sistema tributari mundial obtenen pitjors avantatges competitius que els competidors amb un sistema tributari territorial.

Dra. Saskia Kohlhase. Professora assistent del Departament de Comptabilitat i Control a la Rotterdam School of Management.


Sistemes tributaris mundials vs. territorials
Sota un sistema tributari mundial, les empreses paguen impostos dels seus ingressos nacionals i dels estrangers repatriats. D’altra banda, en un de territorial, els ingressos estrangers repatriats es troben exempts d’impostos. La investigació mostra el comportament de la gestió fiscal de les filials estrangeres en sistemes fiscals mundials i territorials.

Desavantatges per a les multinacionals en el sistema fiscal mundial
La principal conclusió de la investigació és que les filials estrangeres en sistemes fiscals mundials tenen un incentiu menor per participar en la gestió fiscal. Per tant, les multinacionals subjectes a aquest sistema tributari s’enfronten a desavantatges competitius quan realitzen inversions transfrontereres.

La importància de la legislació
Comprendre si la legislació fiscal en les filials estrangeres és menys freqüent si la matriu es troba en un sistema tributari mundial o territorial és important per les autoritats públiques per dues raons: primer, al 2017, 41 països encara aplicaven un sistema impositiu mundial per a dividends de fonts estrangeres. Excloent els EUA, les vuit economies més grans que van aplicar el sistema tributari mundial van ser la Xina, la Índia, Brasil, Corea del Sud, Mèxic, Indonèsia, Argentina i Taiwan. I en segon lloc, amb l’aprovació de la Llei de Reducció d’Impostos i Ocupació al 2017, els EUA va canviar a un sistema d’impostos territorials per a tipus específics d’ingressos de fonts estrangeres. Això implica que les multinacionals nord-americanes ara tenen més incentius per dissenyar estratègies de gestió d’impostos de les seves filials estrangeres.

L’informe, doncs, alerta que la nova legislació nord-americana afectarà especialment els països amb un alt nombre d’inversions estrangeres directes dels EUA, ja que una major gestió fiscal de les multinacionals nord-americanes en filials estrangeres genera menys ingressos fiscals en el país subsidiari. Els efectes són especialment rellevants per a economies fortament vinculades amb els EUA com la del Canadà.

Enviar Comentari