Revista d'Anàlisi Plural

ICF Comerç, una línia de finançament dirigida a emprenedors i pimes

0

L’Institut Català de Finances ha creat, juntament amb la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, una línia de finançament destinada a emprenedors, autònoms, microempreses i pimes dels àmbits del comerç, l’artesania, la moda i els serveis relacionats. Rep el nom “ICF Comerç” i incorpora condicions preferents per facilitar l’accés al crèdit a aquells que volen enfortir el seu projecte empresarial. Les sol·licituds d’aquests préstecs es poden fer fins al 26 de setembre de 2018.


La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Comerç i l’Institut Català de Finances (ICF), va posar en marxa ahir i fins al 26 de setembre de 2018 una nova línia de préstecs per al finançament de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses dels àmbits del comerç i els serveis, l’artesania i la moda.

Pressupost destinat i condicions
L’ICF Comerç compta, per als anys 2017 i 2018, amb una dotació de 15 milions d’euros per a finançar operacions d’inversió i/o circulant. La Direcció General de Comerç, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), assumirà el 70% del capital pendent del préstec amb l’objectiu d’afavorir l’accés al finançament bancari dels beneficiaris.
Les sol·licituds es poden presentar a través del portal web de l’ICF o la web del CCAM.
D’altra banda, les condicions de les operacions (préstecs o lísings) d’aquesta línia són les següents:

  • Import: entre 15.000€ i 100.000€ per a autònoms, i entre 25.000€ i 100.000€ per a microempreses i pimes.
  • Termini: fins a 5 anys (amb 1 any de carència inclòs).
  • Interès: euríbor a 6 mesos (més un diferencial del 3,70% en funció del projecte).
  • Comissions: cap (a excepció d’una comissió d’amortització anticipada de fins a l’1%).
  • Garanties: les que l’entitat financera col·laboradora estimi adients i suficients per garantir l’operació.
  • Desemborsament: el préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.

Enviar Comentari