Revista d'Anàlisi Plural

Per què t’has de convertir en un líder àgil?

0

El món VUCA requereix que les organitzacions s’hi adaptin i renovin constantment el producte i els serveis que ofereixen. Perquè podem tenir èxit ara, però com mantenir aquesta energia positiva i l’apetència pel triomf els pròxims cinc o deu anys? Aquí és on es necessita agilitat de lideratge.

Dimitrios Spyridondis. Director del Programa de l’Executive MBA i el Diploma Executiu en Lideratge Estratègic de Warwick Business School.


Segons el principal consultor i coach de gestió dels Estats Units, Bill Joiner, existeixen diferents nivells d’agilitat de lideratge: nivell expert -lideratge tàctic i orientat a la resolució de problemes-; nivell triomfador -lideratge estratègic i orientat als resultats-; i nivell catalitzador – lideratge visionari, d’orientació facilitadora-. D’altra banda, l’agilitat de lideratge té quatre dimensions:

  1. Agilitat que estableix el context (consciència de la situació i sentit de propòsit del lideratge). Un lideratge expert avaluaria un problema en mirar dins de l’organització, mentre que un de triomfador comprendria el seu context organitzacional més ampli i un de catalitzador analitzaria el problema en l’entorn organitzacional.
  2. Auto lideratge. Els lideratges experts tenen una consciència molt limitada de les seves fortaleses i debilitats i el que motiva el seu desenvolupament és la seva idea molt estereotipada de lideratge, com voler ser Steve Jobs. Els triomfadors, en canvi, en tenen una millor idea i el que motiva el seu desenvolupament és una certa filosofia amb un líder ideal en ment. Finalment, els catalitzadors tenen un sentit molt fort de les seves fortaleses i debilitats i estan motivats per una missió contínua per desenvolupar-se.
  3. Agilitat dels stakeholders (capacitat d’identificar stakeholders clau, comprendre’n el punt de vista i gestionar-ne les diferents perspectives; comprensió de la naturalesa del poder). En el nivell d’agilitat de lideratge expert, hi ha una capacitat molt limitada per tenir en compte les seves diferents perspectives, ja que s’entén que el poder prové de l’autoritat. Un lideratge triomfador és més reflexiu i pot captar les opinions dels diferents stakeholders; així el poder pot estar una mica més distribuït en tota l’organització. El lideratge catalitzador té una imatge de les diverses perspectives de les parts interessades i veu que el poder prové de la seva visió i la seva capacitat per unir les persones.
  4. Agilitat creativa (consciència connectiva i el judici reflexiu). La incapacitat de contrastar diferents punts de vista i veure’ls en B/N és senyal d’un lideratge expert, que té habilitats limitades per resoldre problemes (utilitza només coneixements tècnics). Un lideratge catalitzador comprèn els molts tons de gris i té la capacitat de reflexionar sobre els seus judicis. El lideratge triomfador és capaç de reconèixer alguns punts de vista diferents i mirar cap enrere en certa mesura els judicis.

Un cop el líder arriba al nivell de catalitzador, pot avançar i retrocedir entre els tres nivells, en funció del que la situació requereixi. L’agilitat en el lideratge implica ser hàbil i comprendre la situació per poder triar-ne l’estil apropiat.

Enviar Comentari