Revista d'Anàlisi Plural

La revolució dels EAV en el transport de mercaderies

0

Els vehicles autònoms ja transporten mercaderies i al mercat hi ha camions elèctrics capaços de recórrer distàncies mitjanes sense haver de recarregar bateries. Aquestes dues tecnologies es reforcen mútuament, particularment des de la perspectiva de la xarxa, i els vehicles autònoms elèctrics (EAV, sigla en anglès) produïts per companyies com Volvo s’estan introduint en el servei comercial.

Jason Monios. Professor associat de Kedge Business School.


L’adopció completa dels EAV segueix essent un objectiu llunyà, però quan s’implementi completament en una xarxa intel·ligent podria ser la innovació més important en l’àmbit de la logística des de la invenció del contenidor a la dècada de 1950. L’adopció generalitzada de vehicles elèctrics comportarà un gran canvi per a les operacions de transport de càrrega, a causa del benefici ambiental massiu, així com una probable disminució en els models de negoci basats en la propietat a causa dels costos de l’obsolescència tecnològica. Els vehicles autònoms causaran estalvis substancials en els costos operatius, a més d’actuar com un motor addicional per als models comercials que no siguin de propietat. En conjunt, aquests canvis tecnològics tindran grans repercussions per als actors existents, l’avantatge competitiu actual dels quals pot desaparèixer i es necessitarà un nou model de negoci.

El model comercial actual en el transport de mercaderies per carretera es basa en fabricants que venen vehicles a proveïdors de transport, que van des de propietaris-operadors locals fins a grans 3PL (serveis subcontractats de logística) que brinden serveis de transport simples o gestió logística completa. Els fabricants ja ofereixen opcions de venda i arrendament, però a mesura que la font de valor evoluciona des del camió a la xarxa autònoma de camions, el component de programari es converteix en el nucli, un fet que obre la possibilitat a nous participants en el mercat que no necessiten comprar actius físics, com ara Uber.


La plena adopció de vehicles autònoms elèctrics revolucionarà el sistema de transport global, en general, i el transport de mercaderies per carretera, en particular. Els models de negoci tradicionals basats en fabricants que venen camions a operadors podrien desaparèixer, però la pregunta és: qui dominarà el sistema i capturarà el major valor? I com poden els altres actors seguir sent rellevants i intentar capturar alguna cosa d’aquest valor creat per ells mateixos?

Enviar Comentari