Revista d'Anàlisi Plural

La contractació pública a Espanya

0

L’any 2017 la Comissió Europea va assenyalar com una de les seves línies estratègiques en matèria de contractació pública (CP) l’augment de la transparència, la integritat i la millora de les dades tant des d’un punt de vista qualitatiu com quantitatiu. Altres línies no menys rellevants són incrementar i facilitar la participació de les pimes en la CP, així com la contractació estratègica verda/ecològica i social. I és que la contractació pública a Espanya i a Europa és de gran importància, perquè suposa el 14% del PIB de la UE. És un motor que genera innovació, serveis de qualitat i incrementa la productivitat de les empreses, a més de millorar el benestar de la ciutadania. En aquest article, ens centrarem en l’anàlisi de les problemàtiques que hi detectem i posarem de manifest els canvis estratègics que ens permetrien fer un gran salt qualitatiu per millorar-la.

Josep Tres Raventós i Jaume Pallerols Casas. President i secretari tècnic de la Comissió de Contractació Pública de PIMEC.

 

Enviar Comentari