Revista d'Anàlisi Plural

Entrevista a José Luís Roca. President de CONPYMES

0

Tot i comptar amb pocs mesos de vida, la nova patronal espanyola CONPYMES ha aterrat amb força en l’ecosistema empresarial d’Espanya. Amb la voluntat de defensar els interessos de més de dos milions de pimes i autònoms, la nova organització empresarial reclama la necessitat d’apostar per un nou model productiu. Parlem amb el seu president, José Luís Roca, sobre la situació actual de pimes i autònoms al país i les principals demandes de CONPYMES. 

Text: Adrià Gratacós Torras  Fotos: CONPYMES


«El capitalisme inclusiu s’enfronta als interessos d’un capitalisme neoclàssic que afavoreix les grans empreses amb domini de mercat i els oligopolis de rendes excessives»

 

CONPYMES es va presentar en societat el passat mes de maig com una organització impulsada per 23 associacions empresarials del país. Per què es decideix crear una nova patronal a nivell estatal?
Es va presentar el passat mes de maig, però portava forjant-se des de 2016, amb la creació el 2018 de la seva antecessora, la Plataforma Pymes. L’objectiu de CONPYMES és defensar un nou model productiu que hem encunyat com a capitalisme inclusiu, en contraposició al capitalisme neoclàssic, ja esgotat. Aquest capitalisme inclusiu te la seva essència en la igualtat d’oportunitats, la defensa de la competència i, per tant, en la concurrència de pimes i autònoms com a millors garants de l’existència d’aquesta competència.

En què consisteix aquest canvi de model cap a un capitalisme inclusiu?
El capitalisme inclusiu és un nou model productiu en oposició, tant al capitalisme neoclàssic financer, clientelar i extractiu, com a l’anticapitalisme ideològic. Aquest model s’estableix sobre una economia de mercat social, compromesa amb el seu entorn, basada en la igualtat d’oportunitats, sostinguda en un creixement econòmic sostenible i just per a totes les empreses. El capitalisme inclusiu que defensem s’enfronta als interessos establerts per un capitalisme neoclàssic que afavoreix les grans empreses amb posició de domini de mercat, i s’oposa a dominis de mercat, oligopolis i monopolis, que suposen un increment dels costos de producció de les pimes i autònoms. La nostra proposta es basaria en l’impuls de la competència, com a essència del lliure mercat per contribuir a la redistribució de les rendes entre la població.

Sobre el model econòmic: “Des de 2007, les Administracions Públiques mundials no han volgut afrontar el grau problema d’un model econòmic esgotat i s’han emparat únicament en una política monetària expansiva dels Bancs Centrals, totalment aberrant.”

L’organització es presenta “per defensar els interessos de pimes i autònoms”. Considera que les pimes i els autònoms no han estat ben representats en els òrgans polítics de decisió?
Considerem que, en un moment històric de gravetat extrema econòmica, social i de salut pública, és necessari afrontar un nou model productiu. No és tant qüestió de representació, sinó de contribuir a aquest canvi cap a un capitalisme inclusiu, del qual les pimes i els autònoms han de ser el seu eix vertebrador.

Quins errors considera que han comès les patronals actuals a l’hora de representar les pimes i els autònoms?
L’error general de les societats civils, i no només de les patronals, ha estat no adonar-se que des de la gran crisi financera del 2007 el capitalisme neoclàssic no donava més de sí. Hi ha una necessitat de donar llum a un nou capitalisme on l’essència sigui la igualtat d’oportunitats, la distribució ex-ante de beneficis i la formació justa de preus amb un benefici just per a pimes i autònoms.

2020 va ser un any complicat a nivell econòmic i social per al teixit empresarial del país. Es van destruir 68.000 empreses, el 99% de les quals eren pimes i microempreses. Les administracions han pensat poc en les necessitats de les pimes?
Des de 2007, les Administracions Públiques mundials no han volgut afrontar el greu problema d’un model econòmic esgotat, i s’han emparat únicament en una política monetària expansiva dels Bancs Centrals, totalment aberrant. I en aquest procés, pimes i autònoms d’arreu del món han estat encara més menyspreats del què ja ho estaven abans.

Davant un escenari de recuperació econòmica, què necessiten les pimes per sortir més fortes de la crisi?
Les pimes i autònoms necessiten un canvi del model productiu cap al capitalisme inclusiu, que en el millor dels casos trigarà 10 anys. Aquest canvi no estarà exempt de dolor i patiment per a moltes pimes i autònoms d’Europa. Però al cap d’aquests 10 anys, el patiment haurà valgut la pena.

Els fons Next Generation de la UE seran una oportunitat per aconseguir la recuperació del teixit productiu del país?
Com d’altres experiències de fons de la UE, els Fons Next Generation no arribaran a les pimes. En qualsevol cas, els fons de la UE no estan dissenyats per a aquest canvi de model productiu cap al capitalisme inclusiu.

Sobre els fons de la UE: “Com d’altres experiències de fons de la UE, els Fons Next Generation no arribaran a les pimes. En qualsevol cas, els fons de la UE no estan dissenyats per a aquest canvi de model productiu cap al capitalisme inclusiu.”

Els preocupa els criteris del Govern per repartir els fons europeus?
Ens preocupen els criteris de la UE i la Comissió, ja que el Govern és una simple corretja de transmissió. Els fons els posa la UE, amb l’emissió de deute mutualitzat per primer cop, i amb el suport d’economies de l’Eurozona més solvents que Espanya.

Les pimes tenen el repte de ser eficients en un context cada cop més competitiu. I aquí la transformació digital pot ser un element clau. Què es necessita perquè la digitalització passi a ser una oportunitat per a les pimes?
Primer cal abordar el canvi de model productiu cap al capitalisme inclusiu, i després ens preocuparem per la digitalització. No crec que les pimes i els autònoms, en una situació d’emergència, tinguin gaire temps de pensar en la digitalització. Com a mínim de moment, hi ha altres problemes més apressants el què preocupen.

CONPYMES exigeix estar a les taules de diàleg social. Han parlat amb actors polítics, patronals i sindicals per aconseguir-ho?
No crec que ho exigim. Volem convertir-nos en actors pel convenciment de les nostres propostes i per la resolució dels problemes a les nostres pimes.

La sostenibilitat i l’Agenda 2030 seran elements centrals que afectaran al teixit productiu. Es poden aconseguir els objectius de reducció d’emissions sense que afecti al teixit empresarial?
Europa s’ha excedit en els seus objectius de reducció d’emissió en comparació amb la Xina i els EUA. En un escenari de caiguda del preu del petroli, Europa pot perdre competitivitat i productivitat vers la Xina o els EUA. Hi ha fortes crítiques a aquest nivell de reducció d’emissions de CO2 en el si de les institucions de la UE.

Quins objectius es fixa CONPYMES a curt i mitjà termini?
Volem contribuir, en la mesura de les nostres possibilitats, a afavorir el canvi de model productiu a Europa cap a un capitalisme inclusiu. Considerem que és una mesura per a pal·liar una gravíssima i històrica situació econòmica, social i de salut pública. I volem que siguin les pimes i els autònoms els què s’ubiquin en el centre d’aquest canvi cap al capitalisme inclusiu.

Enviar Comentari