Revista d'Anàlisi Plural

Perspectiva del trimestre

0

Les previsions de primavera de l’FMI xifren el creixement mundial esperat pel 2022 en un 3,8%, un fet que suposa una revisió a la baixa de 0,8 punts respecte de les previsions del gener i d’1,3 punts en relació amb el document de l’octubre passat.

JUAN TUGORES QUES. Catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona.

Sobre aquest “escenari base”, l’FMI apunta que les coses podrien empitjorar per raons que van des de la prolongació de la situació bèl·lica i les seves múltiples possibles implicacions, a nous problemes a les cadenes de subministraments (als quals poden contribuir els confinaments a la Xina), passant per l’enquistament de les expectatives d’inflació o les passes cap a una fragmentació eventual de l’economia mundial.
La taula adjunta resumeix algunes de les dades. Crida l’atenció que, el 2022, el diferencial de creixement entre economies emergents i avançades podria assolir un mínim (amb prou feines mig punt), encara que l’FMI espera que es torni a ampliar pel 2023. Però les revisions a la baixa a les economies emergents pel 2022 són de més quantia, llastrades per Rússia (amb una caiguda estimada de més del 8%, amb una revisió de la dada anterior en 11 punts a la baixa). Cal assenyalar també que, entre les economies avançades, la revisió a la baixa és significativa per a Alemanya, amb una reducció d’1,7 punts en la taxa de creixement esperada, per les singulars dependències energètiques de Rússia. La revisió a la baixa assoleix així mateix un punt percentual per a Espanya i el Regne Unit, i és una mica més gran per a Itàlia (1,5 punts). En tot cas, la zona euro es veu significativament més afectada que els Estats Units.
La retallada estimada per a la Xina està pendent de l’avaluació de l’abast dels confinaments, mentre segueix cridant l’atenció la xifra pel que fa a l’Índia. Altres regions de l’economia mundial amb tradicionals problemes, com l’Amèrica Llatina i l’Àfrica, suporten millor la incidència de la guerra, en part pel seu paper de subministradors d’unes matèries primeres revalorades, cosa que també condueix a la forta revisió a l’alça per a l’Aràbia Saudita..

Enviar Comentari