Revista d'Anàlisi Plural

“La reducció de la jornada és una via per reduir l’atur”

0

Entrevista a Mª Angeles Tejada, directora general de Public Affairs de Randstad

Esther Escolán

Mª Angeles Tejada
Mª Angeles Tejada.     / CEDIDA.

Des de la Unió Europea ens recomanen millorar l’eficiència del nostre mercat laboral. Quin paper han de jugar les empreses de treball temporal (ETT) en la recuperació de l’ocupació?
Les empreses de treball temporal esdevenen un dels elements determinants per abaixar la taxa d’atur: d’una banda, la temporalitat de la contractació permet dinamitzar el mercat laboral i ofereix beneficis al treballador i, de l’altra, el professional augmenta la seva ocupabilitat i la seva experiència mitjançant un treball temporal, que pot esdevenir la porta d’accés a un contracte indefinit.

Des que la crisi es va instal·lar al nostre país, l’any 2008, s’han vist obligats a renovar-se?
I tant! Les exigències i necessitats del mercat laboral han variat des d’aleshores i la nostra funció, per tant, també ho ha fet. S’ha incrementat la mà d’obra, però s’ha anat reduïnt de manera molt acusada la demanda, sobretot els primers anys de la crisi. Per a les empreses, l’elecció d’un treballador adient per a un lloc de feina és un repte, ja que hem passat de tenir 20 candidats per cada oferta de feina a més de 150. Un nombre més elevat de candidats fa la recerca més complicada i és aquí on la nostra experiència i coneixement del mercat esdevenen fonamentals.

A més de subministrar personal qualificat a les empreses, les ETT solen formar i assessorar els seus candidats a l’hora de trobar feina. En quins aspectes fan especial èmfasi, tenint en compte el context actual?
En un escenari tan competitiu com l’actual, recomanem als candidats que es diferencïin a través del seu currículum. Han de mostrar el seu valor afegit a les empreses i, en aquest sentit, l’especialització a través de cursos, màsters o postgraus està cada cop més valorada. En general, es tracta d’augmentar l’ocupabilitat com a candidat, ja sigui a través de la formació o de la pròpia activitat laboral.

“Hem passat de tenir 20 candidats per cada oferta de feina a més de 150”

Quins són els perfils més difícils de cobrir?
En general, els perfils amb una alta especialització, ja sigui laboral i/o formativa, són els millors valorats en el mercat. Les empreses sol·liciten candidats amb una experiència i formació directament relacionades amb el lloc i el sector on es mou l’empresa i amb un mínim d’experiència d’entre tres a cinc anys;. I no sempre és possible trobar un candidat disposat a un canvi laboral. A més, gràcies a l’auge de l’exportació, els perfils orientats al comerç exterior en què es demanda el domini d’un tercer idioma –anglès, alemany i fins i tot xinès o àrab- són alguns dels més difícils de trobar: sí que existeixen al mercat laboral, però no en el gruix que les empreses necessiten.

Si són difícils de trobar és, potser, per la poca sincronització entre universitats i centres d’FP i les necessitats reals de l’empresa? Per què és necessari que ambdues esferes es coordinin millor?
Aquest factor cobra una especial importància en un entorn econòmic on l’adaptació al canvi és fonamental i on les empreses demanen un talent que encara no ha estat format segons les necessitats del teixit empresarial. La col·laboració, propera i sostinguda en el temps, entre universitats, centres d’FP i empreses fonamentaria una adequació entre l’oferta i la demanda existent en el mercat laboral, el que comportaria una reducció de les xifres d’atur.

“La convivència de professionals de diferents edats és un dels grans reptes de l’empresa”

Vostès apunten que l’any 2020 a Espanya hi haurà un dèficit d’1,9 milions de professionals altament qualificats (i 35 milions el 2050 a tot Europa). Podem evitar-ho?
L’envelliment de la població activa i la mobilitat laboral representen una realitat amb la qual hem de conviure i que hem d’afrontar des de ja. Les previsions de Randstad detecten que l’any 2020 faltaran 1,9 milions de professionals: en aquest context, esdevé necessari emprar tots els recursos disponibles, el que implica combinar els talents més joves amb els més sènior. La convivència de professionals de diferents edats dins del mercar laboral és un dels grans reptes de les empreses per als propers anys i la reducció de la jornada es perfila com una de les claus per assolir aquesta complementarietat. Un millor repartiment de la feina comporta una reducció de les taxes d’atur i un augment de la productivitat dels professionals.

Els comentaris estan tancats.