Revista d'Anàlisi Plural

És sostenible una justícia sense mitjans i on tot prescriu?

0

Què passa quan les altes instàncies judicials estan supeditades al poder legislatiu?

Coordinació: Andrea Cosialls Fotos: Cedides


Oriol Amorós. Diputat d'ERC i membre de la comissió sobre frau i evasió fiscals i corrupció política
EL MAL FUNCIONAMENT DE LA JUSTÍCIA ESPANYOLA lesiona els drets de les persones i és una gran llosa per a la competitivitat de les empreses.
El bon funcionament vindrà de la separació de poders efectiva, d’aportar més recursos i fer més mediació i prevenció. La reforma laboral, per exemple, ha incrementat la judicialització de conflictes que haurien d’estar en una taula de diàleg social.”

 

 

 

Isabel Vallet. Portaveu de la CUP-AE a la Comissió de Justícia
A PART D’INSOSTENIBLE, una justícia lenta mai no és justícia i es desacredita sola. Polititzada, monitoritzada, perd el seu caràcter de servei públic i s’entra en dinàmiques perverses.
I caldria no oblidar que el dret a la justícia també té un inequívoc deix classista i desigual: la té qui se la pot pagar.”

 

 

 

Elena Ribera. Portaveu a la comissió de Justícia
NI TOT PRESCRIU, ni el problema només és de mitjans. Una altra cosa és que en calguin més.
La implementació total de la nova oficina judicial, l’expedient electrònic, la mediació, etc., la faran sostenible. Quan les altes instàncies judicials estan supeditades al poder legislatiu no hi ha procés just. El poder judicial supeditat a l’executiu de manera dubtosa controla les decisions del poder legislatiu.”

 

 

 

Salvador Milà. Diputat portaveu de Justícia
UNA JUSTÍCIA AMB POCS MITJANS perjudica a la ciutadania amb menys recursos, amb el pagament de taxes que caldria suprimir. Tot i que no tot prescriu, sí que és cert que la prescripció és especialment escandalosa en els casos de corrupció política i delictes econòmics.
Quan més altes són les instàncies judicials, més es posen en evidència les pressions polítiques.”

 

 

 

Ferran Pedret. Diputat al Parlament de Catalunya i portaveu a la Comissió de Justícia i Drets Humans

UNA JUSTÍCIA SENSE MITJANS SUFICIENTS per resoldre els assumptes en temps raonable és difícilment compatible amb el dret a un procediment sense dilacions indegudes, i que sovint porta a que es produeixin prescripcions.
Cal un replantejament organitzatiu i una legislació processal que combini garanties i agilitat, assegurant la independència del poder judicial.”

 

 

 

Sergio Santamaria. Portaveu de Justícia
UNA JUSTÍCIA SENSE MITJANS no és sostenible perquè la resposta judicial arriba tard i la prescripció provoca la impunitat del delinqüent. Es produeix el fracàs de la divisió de poders i la pèrdua de qualitat democràtica. El poder judicial ha de ser independent i escollit pels membres de la carrera judicial.”

 

 

 

Carmen de Rivera. Portaveu en la comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament
TENIM UNA JUSTICIA LENTA, CARA I INEFICIENT al límit de col•lapsar-se. Cal dotar la jurisdicció penal de mitjans suplementaris, especialment de tècnics especialistes en delinqüència econòmica, per evitar els macrosumaris que es perpetuen en el temps i donen sensació d’impunitat. Els alts tribunals s’han de nombrar exclusivament per mèrits i capacitat per garantir-ne la seva independència.”

 

 

 

Llegeix també: Washington i Nova York? Les claus de la separació de poders

Enviar Comentari