Revista d'Anàlisi Plural

Informe packaging : Radiografia

0

Definim el packaging com el conjunt d’activitats econòmiques relacionades amb el procés d’envàs i d’embalatge en què hi convergeixen d’altres branques del saber procedents de la química, la transformació de plàstics, el processat del paper, la ingenieria mecànica, el disseny gràfic o la construcció de maquinaria.
 
 
Text: Andrea Cosialls


Packaging. El pes del sector

mon-empresarial-002-packaging-exportacions

Els principals subsectors consumidors de packaging són:
Indústria de l’alimentació: el 80% de les empreses consumeixen packaging. Aquest subsector destaca per un alt nivell d’innovació i de renovació constant, tant per oferir productes més diferenciats, com per complir els controls sanitaris i de seguretat que marquen les directrius europees.
Sector industrial, 73% de les empreses consumeixen packaging. Inclou subsectors amb un pes molt important a Catalunya com el del paper, les indústries químiques, la metal•lúrgia o el sector de la maquinària i els equips mecànics.
Farmacèutic, 64%
Begudes 61%
Cosmètica 58%

mon-empresarial-002-packaging-cadena

Enviar Comentari