Revista d'Anàlisi Plural

Entrevista a Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

0

Packaging 1

“Existeix una associació del concepte packaging-Catalunya com a sinònim d’alt valor afegit i de qualitat”

Quin és el pes i l’impacte real del sector del packaging per a l’economia catalana? Respon el Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig.

 
 
Text: Montse Torres Fotos: Jordi Bedmar / Cedides


L’embalatge i l’envasat representa el 4% del PIB català. Malgrat ser poc conegut, és un sector estratègic per a l’economia catalana?
Les activitats relacionades amb el nom genèric de packaging representen un volum molt important d’activitat econòmica a Catalunya i estan presents en la major part de sectors econòmics, i és especialment important en aquells sectors que acaben generant un producte destinat a consum final. El packaging és un mitjà per fer arribar el producte al consumidor, i també una eina de comunicació del producte i els valors de l’empresa; des d’aquest punt de vista, estem davant d’un sector molt important i estratègic per al país.

Catalunya compta amb 900 empreses i més de 18.000 treballadors en aquest àmbit. Es pot parlar d’un lideratge del packaging català a nivell europeu?
El sector del packaging a Catalunya ha traspassat les fronteres des de fa anys, convertint-se en proveïdor d’importants empreses internacionals. Catalunya ha estat origen i destí de moltes empreses fabricants de productes farmacèutics i de gran consum, des del sector alimentari fins a productes de perfumeria i cosmètica; sectors en els quals l’envàs i els seus processos tenen una especial rellevància i que han estat els motors del desenvolupament del sector del packaging fins a la posició rellevant que ocupa actualment. Catalunya compta amb una completa cadena de valor del packaging: disposa d’una oferta excel•lent de proveïdors de tecnologia i béns d’equipament relacionats amb l’envàs i l’embalatge, amb presència de líders mundials en fabricació de maquinària d’envàs i d’envasat, i amb un posicionament internacional de país creatiu i un teixit industrial conscient de les possibilitats que ofereix un acurat packaging com a font d’innovació i de competitivitat.

“El sector del packaging a Catalunya ha traspassat les fronteres des de fa anys, convertint-se en proveïdor d’importants empreses internacionals.”*

Tenint en compte que el 46% de la facturació d’aquest sector a Espanya es concentra aquí, es vol aprofitar per afavorir la creació o instal·lació de noves empreses al territori?
Existeix una associació del concepte packaging-Catalunya com a sinònim d’alt valor afegit i de qualitat. Les tasques d’atracció de noves empreses, tant nacionals com estrangeres, són una prioritat del Govern realitzada a través d’ Invest in Catalonia. En aquest sentit, el fet que Catalunya disposi d’una diversitat empresarial, formativa i de sector al voltant del packaging reconeguda mundialment per la seva qualitat genera oportunitats d’atracció de noves inversions.

Entrevista a Felip Puig. Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de CatalunyaQuines accions concretes es duen a terme des de la Generalitat per potenciar aquesta branca industrial?
La política de clústers és un dels eixos claus de l’estratègia industrial a Catalunya. Estem convençuts que els clústers són una eina important per a la competitivitat de les nostres empreses, sovint de dimensió petita, i que gràcies a la seva participació en el clúster poden accedir a formació, participar del sistema d’innovació o afrontar el repte de la internacionalització. Avui, la col•laboració i les sinèrgies entre empreses són dues de les vies per mitjà de les quals aquestes poden guanyar competitivitat. A més de la política de suport als clústers, hi ha l’estratègia d’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), dins el programa europeu RIS3, en què el clúster del packaging hi és present a través d’un dels sectors on hem detectat que tenim enormes potencialitats, com és l’àmbit de l’alimentació.

Quins considera que són els punts forts i els punts febles del nostre packaging?
Entre els punts forts podem trobar la bona relació qualitat-preu, una gran flexibilitat de producció que permet l’adaptació a les necessitats dels clients i que cada cop tenen processos industrials més versàtils i sostenibles. En referència als punts febles -que ja s’estan afrontant- s’està treballant en la reducció de l’impacte sobre el medi ambient i l’adaptació a les legislacions en matèria de seguretat alimentaria.

L’embalatge està vinculat amb gairebé tots els productes i processos industrials. S’incentiva des de la Generalitat l’ús de packaging produït a Catalunya per al conjunt d’empreses del territori?
L’impuls d’activitats del clúster de packaging amb sectors clients té com a objectiu potenciar innovacions creuades, però alhora permet que aquests sectors demandants de packaging articulin projectes amb les empreses del país. En aquest sentit, apostem per les oportunitats d’interacció entre els diferents clústers vinculats a la utilització del packaging com poden ser els de sectors com el gurmet, food service, aqüicultura, nutrició saludable, el sector carni porcí i el vitivinícola.

“La internacionalització de les empreses de packaging és una de les vies clau per incrementar la seva competitivitat.”

Finalment, l’envàs i l’embalatge també és un dels sectors amb una gran projecció internacional. Com es treballa des del Govern per afavorir l’externalització d’aquestes empreses?
La internacionalització de les empreses de packaging és una de les vies clau per incrementar la seva competitivitat. En aquest sentit, el Govern, mitjançant ACCIÓ, posa a disposició de les empreses instruments de suport a la internacionalització. Gràcies al treball conjunt amb el clúster de packaging hem pogut portar a terme accions concretes, com assistència conjunta a fires, missions comercials, estudis de mercat o la participació en projectes internacionals com el parteneriat europeu amb el clúster català d’òptica i fotònica, i clústers d’Alemanya i França en el marc de la iniciativa Cluster Go International.


mon-empresarial-002-packaging-foto-1Clúster: la unió que fa la força
El Packaging Clúster és un instrument efectiu per detectar i implementar estratègies comunes entre empreses que formen part d’una mateixa cadena de valor i que comparteixen reptes comuns. En el cas del sector de l’envàs i l’embalatge, entre els objectius del seu clúster català hi figuren: fomentar l’R+D+i, potenciar la formació a tots els nivells, fomentar projectes col•laboratius i facilitar i incrementar el networking entre els seus socis. Uns socis que, en el cas dels més de 40 que conformen aquesta concentració d’empreses interconnectades, hi ha representants de tota la cadena de valor, tant multinacionals com Siemens, Nestlé, Dow o Henkel, com pimes locals com Enplater o Carinsa, a més de centres tecnològics com Leitat o IRTA.mon-empresarial-002-packaging-fotoEl tàndem envàs-embalatge i universitat-empresa
Sens dubte, el del packaging és un sector on l’R+D+i té una gran importància, però es potencia prou la relació universitat-empresa en aquest camp? El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, considera que “l’avenç tecnològic que experimenta el sector, amb l’aparició contínua de nous materials i processos de fabricació, implica la necessitat de disposar de professionals formats en aquest àmbit”. Per això, afegeix que “per cobrir aquesta necessitat, existeix una oferta important de màsters, postgraus i acreditacions professionals especialitzades impartides per la UPC amb la col•laboració del BIP (Barcelona Institute of Packaging), el Centre Tecnològic LEITAT (en procés d’integració a Eurecat), l’IQS (URL) o IRTA, entre d’altres”.


Enviar Comentari