Revista d'Anàlisi Plural

2030: objectius de desenvolupament sostenible

Energia assequible i no contaminant

0

Fa gairebé un any, l’Assemblea General de l’ONU va adoptar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat que també té la intenció d’enfortir la pau universal i l’accés a la justícia distribuït en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per parlar sobre els principals reptes que recull aquest document, comptem amb la col·laboració de set col·legis professionals que ens en donen la seva visió des del seu àmbit competencial. En aquest article, tractem el setè objectiu: garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom.

Text: Jordi Guix i Armengou. Degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.


L’energia és un element fonamental per garantir el progrés sostenible de la societat. Així ha estat des de l’origen de la humanitat. Des del foc, que va permetre millorar la seva alimentació i elaborar les primeres eines amb els metalls, fins a l’ús massiu que s’ha fet els dos últims segles dels combustibles fòssils -carbó i petroli-, carburants que, associats a les millores tecnològiques que van començar amb la introducció de la màquina de vapor, han canviat totalment l’organització social en implantar una cultura industrial que ha permès el progrés i benestar de la societat.
Però no tot ha estat positiu. Per l’ús que hem fet de l’energia estem pagant importants peatges i posant en risc el futur de les noves generacions. S’ha produït un greu deteriorament del medi ambient, han crescut les desigualtats socials, s’esgoten alguns recursos naturals, etc. El somni d’una societat més justa i equitativa tampoc es compleix en el camp de l’energia.

Les energies renovables tenen el màxim respecte pel medi ambient físic, perquè redueixen el nivell de residus i, a més, són inesgotables. Desenvolupar-les és, doncs, una obligació de tots i, també, dels governs

Un gir de 180º
Hem de canviar els nostres patrons de comportament energètic. Un desenvolupament sostenible ens ha de portar, no només a evitar un major deteriorament del medi ambient, sinó a millorar-lo de forma significativa: hem d’aconseguir que tots els integrants de la nostra societat puguin fer ús i gaudir de l’energia. I hem de preservar els recursos naturals per a les generacions futures, que amb tota seguretat en podran fer un ús millor.
Les energies renovables compleixen amb tots aquests requisits, ja sigui aprofitant l’energia solar, tèrmica o fotovoltaica, l’energia eòlica, la hidràulica, la geotèrmica, etc. En primer lloc, són energies distribuïdes geogràficament, el que vol dir que estan disponibles arreu del món i no de forma concentrada com les fòssils. Els progressos de l’enginyeria en la seva forma d’aprofitament, fonamentalment en la conversió en energia elèctrica o tèrmica, han fet que els seus costos s’hagin reduït de forma dràstica; la seva tecnologia s’ha simplificat i qualsevol pot utilitzar-les i gaudir-les de forma sostenible, aconseguint que cada dia siguin menors els problemes que sorgeixen en fer-ne ús.
Aquestes energies renovables tenen el màxim respecte pel medi ambient físic, perquè redueixen el nivell de residus i, a més, són inesgotables. No només això, sinó que la seva implantació representa una gran oportunitat per a tothom, tant per als països més avançats com per als menys avançats, reduint així les desigualtats, un dels nostres reptes més importants.
Desenvolupar les energies renovables a tots els nivells és, per tant, una obligació de tots i també dels governs, que han d’incentivar-les, promovent les legislacions adequades i amb garanties jurídiques més enllà de les legislatures.

Enviar Comentari