Revista d'Anàlisi Plural

Per què són importants les empreses familiars?

0

Segons un informe recent de l’Instituto de la Empresa Familiar, les empreses familiars representen el 89% de les companyies mercantils d’Espanya i generen el 67% de l’ocupació i el 57% del valor afegit brut, de manera que constitueixen el gruix del teixit empresarial del país. Però per què són importants aquest tipus d’empreses?

Mª CONCEPCIÓN LÓPEZ.  Professora d’Organització d’empreses i directora de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universitat de Cantàbria.


A l’empresa familiar, als tradicionals àmbits de la propietat i la gestió, s’hi uneix la família, i aquesta situació afecta al seu comportament, supervivència i rendibilitat.
D’una banda, tendeixen a tenir un major compromís amb el seu lloc de fundació i la seva seu, amb els seus empleats i amb la pròpia companyia. Això possibilita una major orientació cap al llarg termini i explica la major estabilitat de l’ocupació així com la resistència a la desaparició de la companyia. Tot això és el resultat de la vinculació de la reputació i la imatge de la família i de la companyia. També de la concentració d’inversions i riquesa familiars a l’empresa, així com de la transmissió dels valors familiars d’altruisme, confiança, lleialtat i compromís cap a la pròpia companyia.
D’altra banda, en una empresa familiar, a més dels típics objectius econòmics i financers, solen existir d’altres objectius vinculats a aspectes socioemocionals (mantenir el control de la companyia en mans de la família, assegurar la transmissió a la següent generació, mantenir el prestigi i la imatge de la mateixa que està vinculat al de la pròpia família, reforçar els llaços i valors familiars i mantenir l’estil de vida familiar, etc.).
Addicionalment, hi ha una qüestió crítica que afecta la supervivència de l’empresa familiar i és el fet que el seu moment més crític, el de la successió a la propietat i la gestió dins de la família, tendeix a postergar-se i tractar-se d’una forma poc professional.


Les empreses familiars constitueixen la columna vertebral del teixit empresarial del país i tenen particularitats importants que afecten la forma com prenen decisions. Totes dues realitats, la seva importància i les seves característiques, han estat ignorades i, per tant, gestionades des del desconeixement. No obstant això, qualsevol mesura de política econòmica hauria de tenir-les en compte si vol generar efectes rellevants a nivell global. També les haurien de tenir en compte els professionals de la direcció i gestió empresarial a l’hora d’assessorar-les en la seva presa de decisions.

 

Enviar Comentari