Revista d'Anàlisi Plural

Quines són les millors asseguradores de salut d’Espanya?

0

Repassem a continuació les principals dades del sector assegurador de salut a Espanya. Quines companyies gaudeixen d’una millor reputació? Quins són els motius principals de les reclamacions?

Coordinació: Emma Bouisset


Per nivells de qualitat percebuda/impacte en fidelitat i recomanació, SegurCaixa Adeslas és l’assegurança de salut número 1 a Espanya. (Segons Ranking ISCX, Stiga, desembre 2016)

El 2016, el nombre total de reclamacions contra les companyies asseguradores de salut va baixar respecte dels dos anys anteriors: 974 (2014), 820 (2015) i 792 (2016)

Els motius principals de reclamació (dades del 2015) van ser: la divergència en l’aplicació i interpretació de la pòlissa contractada (38%) i la declaració de l’estat de salut en signar el contracte (15%)

Enviar Comentari