Revista d'Anàlisi Plural

Prospectiva Estratègica

0

La prospectiva és la definició de futurs plausibles, a través de l’aplicació de metodologies, amb la finalitat d’establir probabilitats d’ocurrència, combinant lògiques qualitatives i quantitatives, per comprendre el futur i amb l’objectiu últim d’incidir sobre les variables necessàries per crear el escenari més favorable als nostres interessos.

MARCOS URARTE. Professor convidat del Massachusetts Institute of Technology (MIT) i de la Universitat Nacional de Singapur (NUS).


La prospectiva és una part de l’anàlisi estratègica que facilita la presa de decisions. Constitueix un espai imaginari on es combina el que és possible amb allò desitjable.

Els principals objectius de la Prospectiva Estratègica podrien ser:
Identificar futurs possibles, ja que no es tracta de predir el futur, sinó d’estar-hi preparats. Aquests futurs poden ser: probables, possibles, plausibles, preferibles…
Facilitar la presa de decisions.
Contemplar la segona derivada influenciadora.
Anticipar-se a les necessitats dels nostres stakeholders.
Definir primeres alertes d’amenaces i riscos.
Gestionar el mapa de riscos amb una visió holística.
Incrementar la resiliència de l’organització davant d’impactes disruptius i esdeveniments inesperats.
Crear escenaris desitjats.

Els impactes es poden agrupar en:
Sociodemogràfics
Mediambientals
Tecnològics
Macroeconòmics
Polítics-legals
Geoestratègics

Alguns dels impactes, a nivell general, que han arribat per quedar-se són:
El canvi pel que fa a la mirada estratègica: de la projectiva a la prospectiva.
El teletreball: fins ara ha estat un model d’improvisació reeixit i ha de formar part d’un model de gestió.
La transformació digital: se’n produirà una acceleració.
La ubicació del client al centre de totes les decisions.
La preocupació per la resiliència de les organitzacions.
La sostenibilitat com un eix estratègic de vital importància.

Estem al bell mig d’una revolució tecnològica d’un abast inimaginable. La convergència de la nanotecnologia, la biotecnologia, la Intel·ligència Artificial, el 6G i la computació quàntica, donaran vida a la 5a revolució tecnològica.

Enviar Comentari