Revista d'Anàlisi Plural

Experiència d’empleat i gestió de RH

0

Assistim a una nova transformació en la gestió de persones en les nostres organitzacions. Aquest canvi ve definit per la necessitat d’entendre millor l’experiència subjectiva que viuen els empleats en relació amb l’organització per a la qual treballen i actuar en conseqüència.

David Barroeta. Director de Persones d’Opticalia i professor d’IE Business School.


Cada dia més empreses aposten per obtenir avantatge competitiu a través de la gestió de l’experiència dels seus clients. Però per aconseguir-ho és imprescindible arribar a tenir la màxima implicació de tots els empleats, ja que tots ells intervenen en aquesta experiència que volem oferir. És molt difícil que una organització aconsegueixi generar un alt impacte en els moments i interaccions que configuren l’experiència del client si no és a través del convenciment i la voluntat de tots els actors que hi participen.
I com influeix això en la gestió de recursos humans? Vegem-ho: si amb els clients volem establir un model de relació determinat, perquè sabem que només d’aquesta manera podem generar els comportaments de compra i recomanació desitjats, sembla lògic que, si volem generar uns determinats comportaments en els nostres empleats, ens preocupem també de fer-los viure una experiència específica a través d’un model de relació igualment satisfactori.

La gestió de les persones s’acosta cada dia més a la gestió que fem dels nostres clients, tant per la manera com entenem el model de relació a establir amb els uns i amb els altres, com per la necessitat d’alinear l’experiència de tots dos

Aleshores, què canvia pel que fa al model de gestió de RH al qual estem acostumats? Força coses. Però n’hi ha una que és essencial: des d’ara ens farem amb més freqüència preguntes sobre l’experiència subjectiva dels nostres empleats pel que fa a la seva interacció amb la nostra organització; com es viu, per exemple, el procés de selecció i onboarding, la gestió que fem del seu exercici, com encaixem en la seva vida, en els seus valors, etc. En definitiva, quina és la seva “experiència com a empleat”. La nostra gestió, per tant, estarà dirigida a millorar aquesta experiència com a via eficaç per aconseguir la seva implicació i compromís.

Enviar Comentari