Revista d'Anàlisi Plural

La gran divisió de la feina en equip impulsada per la COVID-19

0

La pandèmia del coronavirus és, potser, l’amenaça més gran per a la connexió d’equips que mai abans no havíem vist, ja que companys de feina que compartien despatx s’han vist obligats a dispersar-se. Per capturar els efectes en temps real d’aquesta amenaça, el juny de 2020 vam fer una enquesta a més de 500 professionals d’arreu del món. I els resultats van ser sorprenents.

Michael Lee. Professor assistent de Comportament organitzacional d’INSEAD.

Koen Veltman. Fundador d’OrganizationBuilders.


Si bé el 45% dels enquestats va dir que el grau de connexió amb el seu equip havia disminuït des de la COVID-19, quasi un terç (31%) va dir que havia millorat. Només 1 de cada 5 va informar que no havia notat canvis en aquest sentit. La pandèmia havia creat una divisió. Analitzant la qüestió més en profunditat, identifiquem tres palanques clau que explicarien en gran manera per què la cohesió d’un equip creix o no arran de la pandèmia.

1. Treure partit del poder comunicatiu de les noves tecnologies
Si bé la comunicació a través de la tecnologia és menys rica en informació que la comunicació cara a cara, els equips que van aconseguir més connexió van aprofitar tot el potencial de les TIC. Els equips amb divisions geogràfiques existents van trobar que la feina en remot va posar a tothom en el mateix nivell i va augmentar tant l’intercanvi d’informació com la connectivitat. Els equips pròspers van aprofitar les múltiples vies de comunicació que permeten les plataformes tecnològiques com Slack i Zoom.

2. Dissenyar nous rituals d’interacció per al format virtual
El teletreball suprimeix quasi per complet les interaccions informals, com les xerrades a la pausa del cafè. Però els equips que més es van unir van crear nous rituals i noves pràctiques per compensar aquesta pèrdua. Van canviar la cadència de les seves reunions setmanals (més llargues) per reunions més curtes diverses vegades a la setmana, o fins i tot breus reunions diàries. A més, van treballar conscientment a temps per socialitzar i enfortir vincles.

3. Aprofitar l’oportunitat de mostrar compassió i afecte
El canvi cap al teletreball és un escenari que posa de manifest com mai abans la nostra humanitat i la nostra vulnerabilitat compartides. Els membres d’equips més connectats es van apropar per ajudar-se els uns als altres, fet que va fomentar vincles més profunds a l’equip. Això va passar, en gran part, sobre una base preexistent de confiança i de recursos relacionals.

La nostra enquesta suggereix que el canvi cap al teletreball i els factors estressants col·lectius als quals tothom està subjecte no signifiquen automàticament que es produirà un desastre relacional en els equips. Tenim alguns exemples en els quals aferrar-nos per evitar aquesta manca de relació: treure partit del poder de les noves tecnologies, dissenyar nous rituals d’interacció i aprofitar la pandèmia com a oportunitat per mostrar compassió i cura.

 

 

Enviar Comentari