Revista d'Anàlisi Plural

Informes integrats: solució o moda passatgera?*

0

Avui dia, les empreses s’enfronten a un nombre creixent d’opcions d’informes corporatius. Per exemple, ¿produeixen un informe financer anual tradicional o un financer anual més un informe de sostenibilitat independent? ¿O bé inclouen la informació de sostenibilitat dins del seu informe anual? El Marc Internacional d’Informes Integrats, emès pel Consell Internacional Integrat d’Informes (IIRC) el 2013, ofereix orientació a les empreses que busquen millorar la utilitat dels seus informes financers.

Marvin Wee. Professor associat de The University of Western Australia Business School.

Ann Tarca. Professora de The University of Western Australia Business School.


EL MARC DEFINEIX L’INFORME INTEGRAT com una “comunicació concisa sobre com l’estratègia, la governança, l’acompliment i les perspectives d’una organització, en el context del seu entorn extern, condueixen a la creació de valor a curt, mitjà i llarg termini” . A més, el Marc estableix que la materialitat i la concisió són Principis Rectors importants per a l’ i proporciona orientació sobre el procés a utilitzar per determinar la materialitat. Un assumpte es defineix com a “material si pogués afectar substancialment la capacitat de l’organització de crear valor a curt, mitjà o llarg termini”.
Usant dades d’Àfrica, Europa i Àsia Oceania hem estudiat 252 i 436 informes integrats del 2013 i 2015, respectivament. El 2015, el 42% dels informes van provenir d’Àfrica, el 25% d’Europa i el 26% d’Àsia Oceania. Ens ha interessat especialment com les empreses van determinar si els elements eren materials per a la seva inclusió en els informes.
Mentre que més del 70% de les organitzacions van explicar com van calcular els articles materials, i el 90% van proporcionar-ne una llista, van ser menys propenses, en canvi, a l’hora de justificar com van avaluar i prioritzar els articles i determinar quins elements divulgar. Moltes empreses van sol·licitar feedback de les parts interessades (83%) per identificar elements materials. En avaluar els ítems per materialitat, gairebé totes les companyies van considerar la seva estratègia i risc operacional (95%).

A mesura que les empreses busquen millorar la utilitat dels seus informes corporatius, poden necessitar revisar-ne el format i continguts. Un gran nombre de firmes de tot el món ha adoptat l’informe integrat com una nova forma de presentació d’informes corporatius. Això hauria de donar lloc a documents concisos i fàcils de digerir, ja que les companyies només informen sobre els elements materials. Amb el pas del temps, serem capaços de dir si els són només una altra moda o bé constitueixen una diferència significativa en el panorama de la informació financera.

*Investigació realitzada amb el suport financer d’ACCA i The University of Western Australia.

Enviar Comentari