Revista d'Anàlisi Plural

Préstecs i riscos a la banca basada en valors: quin és el paper del capital social?

0

L’abril passat, en Carlos es trobava davant d’una cruïlla. Als 52 anys havia superat els seus problemes amb les drogues i exercia com a tècnic de suport en addiccions quan va rebre una carta judicial en què se li exigia que reemborsés els diners al banc al qual havia defraudat per no tornar a la presó. En Carlos s’havia rehabilitat gràcies a una organització anomenada Hope4Freedom, que més tard el va contractar per ajudar a altres homes a lluitar contra l’addicció. En Carlos (que viu a British Columbia, al Canadà) no volia tornar a la presó, però no tenia els 7.000 dòlars que determinarien el seu futur. També sabia que cap banc no li prestaria diners.

Darren Fairbrother. Vicepresident de Gestió de Riscos Empresarials a Vancity.
Susan Mohammad. Consultora de Màrqueting i Comunicacions a Vancity.
Leslie Sims. Consultora sènior d’Iniciatives Creditícies a Vancity.


Les institucions financeres a Amèrica del Nord tradicionalment presten diners als clients basant-se en una puntuació de crèdit que oscil·la entre 300 i 850 punts. Aquest càlcul avalua si una persona pot pagar el préstec i es determina únicament pel seu rendiment financer. Les notes més altes són millors; el nombre fluctua en funció de factors com ara la renda, el pagaments oportuns del préstec i la càrrega del deute. Per a la majoria dels prestadors, en Carlos era un risc massa alt.

La bona reputació es pot finançar
No obstant això, el que en Carlos sí que tenia era una bona reputació: el que anomenem capital social. L’organització per a la qual treballem (Vancouver City Savings Credit Union, coneguda com a Vancity) no el coneixia, però Hope4Freedom és un soci de confiança de la comunitat, i el seu director executiu ens va parlar en nom d’en Carles com a empleat, del seu compromís i fiabilitat . Ens va dir que no tenia cap mena de “dubte” que en Carlos pagaria el préstec. Així doncs, per Vancity, el capital social d’en Carlos es podia finançar.
Vancity és una cooperativa financera basada en valors que atén les necessitats de més de 523.000 membres-propietaris i comunitats a British Columbia. Amb 25.600 milions de dòlars en actius i actius administrats, som la major cooperativa de crèdit comunitària de Canadà. Això vol dir que fem servir els nostres actius per millorar el benestar financer dels nostres membres i ajudar a construir comunitats saludables que siguin social, econòmica i ambientalment sostenibles. Aquesta triple línia de resultats impulsa el nostre model de negoci i presa de decisions.

Vancity va prestar a en Carlos 9.200 dòlars per pagar la seva ordre judicial, més un petit saldo de targeta de crèdit. Mai no ha incomplert un pagament i, des d’aleshores, ha iniciat un negoci de bricolatge i té una línia de crèdit amb nosaltres

Els nostres informes anuals revelen resultats a través d’un ampli conjunt de mesures que demostren l’impacte que el nostre model de negoci està creant en aquest camp. Actualment, més del 21% dels nostres actius administrats es troben en actius triples. Per exemple, des del 2009, Vancity ha finançat inversions de més de 350 milions de dòlars per donar suport a l’habitatge assequible a British Columbia. Per a l’any 2020, el nostre objectiu és augmentar els actius triples sota administració fins al 50%. Els següents programes de préstecs són exemples de com ho estem aconseguint:

1) The Vancity Fair & Fast Loan ™ és una alternativa de crèdit petit als préstecs de dia de pagament que pot generar historial de crèdit i oferir criteris d’elegibilitat més flexibles que els préstecs convencionals. Vancity és una de les primeres institucions financeres canadenques a oferir una alternativa als préstecs de dia de pagament.
Si un membre demana prestats 300 dòlars pel període mínim de dos mesos i ho paga al cap de dues setmanes, pagarà prop de 2,20 dòlars (taxa anual del 19% o APR). En comparació, els prestadors de dia de pagament -en el moment de llançar aquesta opció- cobraven 69 dòlars per un préstec de 300 dòlars per dues setmanes (1 599,64% APR).
Els habitants de British Columbia estaven usant préstecs de dia de pagament a una taxa més alta (per càpita) que els residents d’altres províncies. A partir del 2012-2014, el nombre de prestataris de préstecs de dia de pagament va créixer un 58%. Vancity creia que hi havia riscos significatius per a la nostra comunitat si no oferíem una alternativa assequible que ajudés a evitar que la gent quedi atrapada en un cicle de deute. Tres anys després del llançament, hem estalviat als membres 11 milions de dòlars en interessos i quotes. Les taxes de morositat són més baixes que en la indústria de préstecs de dia de pagament, i consistentment menors que una cartera de préstecs Vancity comparable fent servir criteris convencionals d’elegibilitat.

2) El nostre programa pilot Creative Credit, iniciat el 2015, és un experiment per conèixer les necessitats de crèdit no cobertes dels nostres membres. Vam aprendre que, de vegades, les polítiques i procediments ens van impedir proporcionar les solucions de crèdit adequades. Pel que vam començar a provar mesures alternatives d’adjudicació de crèdit per als membres que podrien haver estat exclosos dels préstecs a causa dels seus ingressos o puntuacions de crèdit.
Més del 40% dels préstecs en aquesta cartera inclouen capital social per enfortir l’aplicació. Sorprenentment, cap d’aquests préstecs està en incompliment.

En avaluar el risc que corríem si li donàvem un préstec a en Carlos sota aquest programa, ens vam preguntar: quin seria el cost comunitari de no ajudar-lo? En Carles estava ajudant a centenars de persones en el seu viatge de recuperació. Si tornés a la presó, hauríem perdut aquest benefici per a la comunitat. En conseqüència, Vancity va prestar a en Carlos 9.200 dòlars per pagar la seva ordre judicial, més un petit saldo de targeta de crèdit. Mai no ha incomplert un pagament i, des d’aleshores, ha iniciat un negoci de bricolatge i té una línia de crèdit amb nosaltres.
La nostra capacitat de prestar a persones com en Carlos en base a factors no financers redueix el risc, fet el que ens donarà més estabilitat a llarg termini.

Enviar Comentari