Revista d'Anàlisi Plural

L’impacte de Blockchain en la comptabilitat

0

La tecnologia Blockchain o dels majors distribuïts està tot just començant i ja se n’albiren els amplis efectes. Blockchain permet l’intercanvi de valor en xarxa sense mediació d’intermediaris, la qual cosa la converteix en la innovació més disruptiva des de l’aparició d’Internet. Ja és part del sistema de pagaments i la seva aplicació a gran escala pot ocórrer en els propers cinc anys.

Mª CONCEPCIÓN BURGOS GARCÍA. Professora de Comptabilitat Financera i de Societats i rectora d’UDIMA.


Les aplicacions futures de Blockchain dependran de com s’apliquin els principis filosòfics del consens entre els membres de la xarxa, codi obert, transparència i comunitat, però una de les aplicacions que semblen més immediates és la d’assegurar la integritat de les cadenes de subministrament, cada vegada més internacionals i complexes. Atès que cada dia els consumidors exigeixen més qualitat en el producte i un millor compliment d’estàndards d’ètica empresarial, Blockchain els n’ofereix la solució: tota la cadena de subministrament pot ésser accessible en qualsevol moment des de qualsevol node participant a la xarxa, incloent-hi els consumidors que, amb un codi QR, poden verificar la traçabilitat del producte. Se substitueix, així, la confiança per la verificació.

Aquest fet, sent un mer exemple de les potencials aplicacions de Blockchain, revela el canvi gradual de filosofia que, des del llançament dels codis d’RSC, estan experimentant les empreses, especialment pel que fa a la transparència. Blockchain ofereix els recursos tecnològics per posar en pràctica aquesta emergent transparència, generant confiança entre parts que en d’altres condicions no la tindrien, fet que converteix aquesta tecnologia en un veritable impulsor del canvi en l’organització econòmica i fins i tot social.

En principi, seran les mateixes empreses les que decideixin quan seran més transparents i quina part de la seva comptabilitat quedarà exposada en els majors distribuïts, però hi ha pocs dubtes que les entitats més innovadores marcaran un camí per a les altres. D’aquesta manera, tindrem comptabilitat parcialment exposada i inalterable, ja que aquesta és una altra de les característiques inherents al Blockchain. D’un sistema de doble registre per les parts contractuals passarem a un sistema de triple registre (clients, proveïdors i la cadena de blocs), amb efectes importants sobre la tècnica comptable.

Cal començar a reflexionar i investigar sobre els efectes que aquesta nova mentalitat comportarà tant pel que fa a l’activitat material i quotidiana de comptables i auditors, com sobre els principis que fins avui regeixen el sistema de registre d’operacions sota el dogma de la privacitat.

Enviar Comentari