Revista d'Anàlisi Plural

La corrupció: anomalia global, solució local

0

La corrupció és un problema greu que afecta tots els països en diferents graus. Només als estats de la Unió Europea, el seu cost es xifra en 120 bilions d’euros anuals. A Espanya, la Comissió Nacional de Mercats i Competència estimava en 48.000 milions anuals el sobrecost de la contractació pública a causa de corrupció i falta de competència.

DANIEL FAURA LLIMÓS. President d’ACCID.


Per evitar la corrupció, el millor és prevenir-la, i en això els països reaccionen amb diferents graus de tolerància i anticipació. Un informe recent del Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa (GRECO) destaca que Espanya no ha complert cap de les 11 mesures proposades per Europa per a lluitar contra la corrupció.

La concentració més alta de riscos de males pràctiques i de corrupció es troba en la contractació d’obres i serveis, tant pel gran volum de transaccions i els enormes recursos financers que gestionen aquests contractes -entorn del 20% del PIB a Espanya- com per la complexitat dels processos.

La nova Llei de Contractes del Sector Públic, que adopta normativa europea, introdueix canvis importants, com ara la restricció de procediments negociats, l’exigència de la publicació d’informes que justifiquin les decisions preses o la creació d’una oficina independent de Regulació i Supervisió.

En tràmit parlamentari es troba la proposició de Llei Integral de Lluita contra la Corrupció i Protecció dels Denunciants. La funció dels alertadors o denunciants és un element clau en la lluita contra la corrupció. Per a això s’ha creat “Digiwhist”, un programa d’anàlisi de big data impulsat per sis organitzacions europees, liderades per la Universitat de Cambridge, que revela riscos de corrupció en els contractes públics de 35 països.

Erradicar els devastadors perjudicis econòmics i socials que genera la corrupció requerirà mesures que van del foment de bones pràctiques a l’estricte compliment de la normativa en vigor, la millora de l’eficiència dels controls, o l’exigència de protecció de canals de denúncia, i l’estímul d’una vigilància social activa i participativa.

Enviar Comentari