Revista d'Anàlisi Plural

Està el seu lideratge per a l’era digital?

0

La transformació digital no tracta de tecnologia, sinó de canvi. En l’economia digital, les empreses no en tindran prou només d’ajustar les pràctiques de gestió que prèviament van conduir-les a l’èxit per tornar a triomfar. El lideratge és clau. Els líders han d’establir la visió, triar l’equip de gestió, caracteritzar i ajudar a canviar la cultura, i motivar el personal i definir la trajectòria de la companyia (tot rectificant-la quan sigui necessari).

Dra. STEPHANIE WOERNER. Investigadora científica del MIT Sloan Center for Information Systems Research (CISR).


Visió: les empreses han de comprendre bé tant les amenaces com les oportunitats que els ofereix la tecnologia digital. Els líders necessiten saber com han d’utilitzar la tecnologia digital per conèixer millors els seus clients, així com per ampliar els límits de l’empresa, i han de treballar amb socis per oferir millors productes i serveis. Aquesta visió ha de ser comunicada a tota la companyia.

Tria de l’equip de gestió: la transformació empresarial reeixida sempre requereix modificar els drets de decisió i, sovint, implica una reestructuració organitzacional. Ser excel·lent en mitjans digitals proporciona una experiència perfecta per al client, i això vol dir trencar barreres. La companyia necessita grans persones que entenguin el potencial digital i que puguin treballar juntes per aconseguir la visió. El CEO ha de prendre les decisions difícils per ubicar-les en els llocs apropiats.

Canvi cultural: si bé la planificació segueix sent important en l’economia digital, les empreses s’estan tornant més flexibles, i utilitzen dades per generar idees i decisions. Això implica crear una cultura que prospera amb noves formes de treball, com ara el test and learn, i la cooperació interfuncional.

Motivació del personal i definició (i guia) de la trajectòria de la companyia: els líders no només estableixen la visió digital, sinó que també han de guiar el comportament. Orientar en cada nivell resulta crític perquè tots rebin retroalimentació sobre com canviar el seu comportament. La majoria de les empreses no aconsegueix arribar a la transformació correcta en el primer intent, i la retroalimentació oportuna és fonamental per a descobrir què funciona i què no. Les companyies han d’aspirar a aprendre i realitzar correccions de curs significatives.

La transformació digital requereix un treball ardu i no es produirà de la nit al dia, de manera que ara és el moment de començar. Instaurar les pràctiques de lideratge correctes en el lloc apropiat és un bon començament.

Enviar Comentari