Revista d'Anàlisi Plural

Cinc passos funcionals per aconseguir l’RSC

0

Com abordar la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de manera sostenible?

CAROLINE DALE DITLEV-SIMONSEN. Professora de BI Norwegian Business School.


L’interès per la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) ha augmentat enormement. No obstant això, les empreses sovint fallen quant al seu desenvolupament. Basant-me en la meva investigació i experiència, compartiré un procés pas a pas per abordar la RSC amb garanties.
L’RSC ha d’estar ben arrelada en l’alta direcció de l’empresa.

El pas 1 consisteix a crear un “mini-univers” d’empleats que representin l’empresa. Reuneix de cinc a 10 treballadors de diferents departaments; no en triïs molts, ja que això pot alentir el procés de decisió, ni tampoc un nombre excessivament baix, perquè podrien no ser representatius de l’empresa.
Aquest grup serà l’encarregat de discutir quina ha de ser l’empremta d’RSC clau de l’empresa. Un bon punt de partida és un estudi dels objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides. Quins són els més rellevants per a l’empresa? Després d’establir l’impacte social de l’empresa, el grup ha de redactar un pla sobre com abordar els desafiaments i oportunitats, establint objectius concrets.

El pas 2 és provar el pla amb els actors clau. Presenta l’esborrany i sol·licita aportacions d’empleats, proveïdors, clients, organitzacions no governamentals, etc. Revisa el pla i els objectius d’acord amb les seves aportacions. Aquest procés no només t’ajudarà a desenvolupar un millor pla, sinó que també farà que més parts interessades en siguin conscients i hi donin suport.

El pas 3 és llançar el pla. La meva experiència és que moltes companyies fan un bon pla, però tan aviat com l’aproven, l’arxiven en un calaix, i de vegades fins i tot se n’obliden. Aconseguir que les persones coneguin el pla i com aquest es relaciona amb elles és una tasca clau. Publica el pla a la intranet, al butlletí setmanal, com a part del material de vendes, etc. Sigues creatiu/va.

El pas 4 consisteix a monitoritzar-lo i fer-ne seguiment. Estàs en el camí d’aconseguir les teves metes concretes? No assolir les metes no implica fracàs. No obstant això, l’important és abordar per què no s’estan assolint o sobrepassant. Aquest és un punt clau d’aprenentatge.

El pas 5 és informar. Sigues una persona oberta i honesta sobre en quina mesura s’estan assolint els objectius. La transparència és crucial.

Amb això hem cobert el model de cinc passos. Però hem acabat? No. La recerca de responsabilitat i sostenibilitat és un procés continu perquè els desafiaments i les oportunitats canvien constantment. Un ha de seguir donant voltes al voltant del cercle.


Administrar l’RSC de la manera correcta condueix a empleats més satisfets i treballadors, a major satisfacció del client, redueix costos i millora l’accés al finançament.

Enviar Comentari