Revista d'Anàlisi Plural

Formació continuada DAFO

0

Text: Lorenzo Muriel.
Director del Màster de Coaching Directiu i Lideratge i professor d’OBS Business School.


DEBILITATS
 • EQUIPS. La configuració i la dispersió dels equips, ja siguin remots, per projectes i multiculturals, generen dificultats a l’hora de formar-los.
 • TÍTOLS. Pèrdua de valor dels títols (excés de titolitis). Això ens portaria a microaprenentatge, cursos curts i amb eines de anytime i anywhere.
 • ACTUALITZACIÓ. El món digital avança molt ràpid, l’actualització és difícil -però imprescindible- per la falta de temps i la quantitat d’informació i formació.
 • ACTITUD Manca de consciència del professional del fet que la formació és una responsabilitat individual; manca de proactivitat i, en certa mesura, manca de cultura de l’esforç en les generacions més joves.
 • MANCA DE FOCUS / ORIENTACIÓ, pel que fa al gran ventall de possibilitats i necessitats d’aprenentatge. Per on començo?
 • MANCA D’APLICACIÓ AL LLOC DE TREBALL. Hem de revisar la transferència al lloc de treball.
AMENACES
 • MODELS I FORMATS. Els models tradicionals basats en formació transversal són una oferta insuficient i els formats presencials són difícils de gestionar.
 • OCUPACIONS. Desaparició de llocs de treball, especialment d’oficina i administratius (World Economic Forum), i inadequada gestió del canvi, ja que el 67% dels canvis fracassen i això deixa seqüeles laborals i emocionals.
 • ESPERANÇA DE VIDA. Augmenta l’esperança de vida de les persones: passa dels 50 als 80 anys, i decau el nombre d’anys que sobreviu una empresa, dels 67 anys en la dècada dels 20 als 15 actuals (empreses llistades a l’S & P 500 ). Això suposa que tenim moltes generacions diferents amb necessitats de formació diferents.
 • OBSOLESCÈNCIA deguda al món VUCA, acrònim de volatilitat (volatility), incertesa (uncertainty), complexitat (complexity) i ambigüitat (ambiguity) en el qual ens movem, per les noves tecnologies, la IA…
 • MANCA DE CONSISTÈNCIA EN L’ESTRATÈGIA DE LES COMPANYIES. Moltes companyies muten ràpidament la seva visió estratègica fent inerts aquells programes de formació lligats a la mateixa.
FORTALESES
 • CONNEXIÓ AMB L’ESTRATÈGIA. Cada vegada més la formació és una eina fonamental de suport en la consecució dels objectius estratègics, sempre que l’estratègia sigui sòlida, de les empreses.
 • TALENT. Major coneixement i capacitat per formar i desenvolupar el talent.
 • INNOVACIÓ i nous models empresarials i d’ensenyament i formació. Innovació disruptiva. Investigació rigorosa i, cada vegada més, de la mà de l’empresa. Potenciar el binomi Universitat-Empresa (aquí les Universitats Corporatives aporten molt valor).
 • PLATAFORMES VIRTUALS GRATUÏTES amb ofertes de molta qualitat.
 • ACOMPANYAMENT INDIVIDUALITZAT. Desenvolupament de noves habilitats; Eines i mentalitat coaching, així com tenir la consciència de la necessitat d’acompanyar els col·laboradors en les transformacions estratègiques necessàries.
 • METODOLOGIES VARIADES: Deeper Learning, Mobile Learning, Blended Learning, EDM. Educational Data Mining, Flipper Classroom, Aprenentatge Basat en Projectes, Gamificació, Design thinking, etc.
 • BACK TO BASICS. La complexitat imperant requereix simplicitat i, per tant, tornar als bàsics, a l’essència, oferint orientació i projectes “sòlids”.
OPORTUNITATS
 • LIFELONGING LEARNING. La Comissió Europea té entre els seus objectius en educació que d’aquí l’any 2020 un 15% de la població adulta participi en activitats de formació contínua.
 • PROGRAMES QUE COMBININ coneixements sòlids, valors, ètica i competències. Incloent noves competències com ara pensament computacional, capacitat d’anàlisi per canviar models, per exemple d’off-line a on-line, etc.
 • FORMACIÓ DE NOVES PROFESSIONS, algunes que estan per crear-se (programadors de robots, etc.)
 • INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL. Personalització de l’aprenentatge; acompanyament virtual fora de l’aula; avaluació de les activitats; chatbots: xat (conversar) i bot (un bot és un robot, un programari, capaç de respondre preguntes sobre diversos temes), etc.
 • SEGMENTAR LES CARRERES i moments professionals de les persones i fer formació ad hoc. Definir bé salts en les carreres professionals; canvis de rol o fins i tot de professió; moments d’especialització i / o aprofundiment.
 • DESENVOLUPAMENT DE CULTURES ORGANITZATIVES que aprenguin i d’agilitat en l’aprenentatge.

Enviar Comentari