Revista d'Anàlisi Plural

L’ecoeficiència de les empreses malbarata recursos?

0

L’ecoeficiència, que consisteix a utilitzar menys recursos en el procés de producció, paradoxalment pot augmentar els recursos totals utilitzats. És important saber en quin cas l’ecoeficiència beneficia el medi ambient.

RÉGIS CHENAVAZ. Professor de Kedge Business School.

STANKO DIMITROV. Professor d’University of Waterloo.

FRANK FIGGE. Professor de Kedge Business School.


Què és l’ecoeficiència? Una empresa ecoeficient és aquella que utilitza menys recursos per produir el mateix. Grans grups ja estan apostant per aquesta tendència, com ara Coca-Cola i Nestlé, que són més eficients en consum d’aigua, o Siemens, en electricitat.

Els avantatges de l’ecoeficiència per a les empreses són múltiples: el cost de producció disminueix perquè comprem menys recursos; també disminueix el risc de queixes d’organitzacions no governamentals; i, a més, els productes més ecològics resulten més atractius a ulls del consumidor.

Aleshores, com és possible que l’ecoeficiència incrementi la necessitat de recursos finals? En la indústria automobilística, per exemple, els vehicles nous consumeixen menys que els vells, un fet, a priori, positiu. Això, però, també implica que conduir sigui més barat i que la gent faci servir més els seus automòbils. Al final, això pot suposar un consum més elevat de combustible. El mateix fenomen ocorre en el cas de les bombetes LED, més eficients energèticament que les bombetes incandescents. La gent les apaga menys del que solien apagar els llums incandescents, i el consum d’electricitat, per tant, també pot augmentar.

Quan resulta positiva per al medi ambient l’ecoeficiència? Perquè beneficiï el medi ambient, l’ecoeficiència no ha d’augmentar massa la demanda, especialment a un preu baix. En cas contrari, el que es guanya, d’una banda, gràcies a l’ecoeficiència (disminució dels recursos per producte), es perd, per l’altra, per un excedent de demanda (augments en els recursos totals necessaris per tal de satisfer la nova demanda). Per tant, cal que l’ecoeficiència s’associï amb una política de moderació de la demanda. Això pot succeir 1) a nivell del consumidor, per una consciència de la necessitat de limitar les compres i 2) a nivell de l’empresa, mitjançant una política de mantenir o augmentar el preu de venda.

Paradoxalment, una empresa que cobra més pels seus productes més ecològics resulta més beneficiosa per al medi ambient. Ja que assegura la moderació del consumidor, qui preserva, així, els recursos.

Enviar Comentari