Revista d'Anàlisi Plural

L´RSE: empreses conscients i sostenibles

0

L’RSE suposa un compromís de les empreses per propiciar activament el desenvolupament social i el respecte pel medi ambient, pensant en elles mateixes no només com una entitat econòmica, sinó com a part integrant de la societat.

Lluís Franco i Sala. President del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).


En aquest sentit, la majoria d’organitzacions vehiculen la seva política d’RSE amb una visió transversal, articulada en tres eixos principals: l’àmbit econòmic i laboral, el medi ambient i el camp social. L’RSE, d’altra banda, implica una voluntat de transparència per part de les empreses reflectida en les seves memòries anuals d’RSE, realitzades seguint estàndards com el Global Reporting Initiative (GRI) o certificats com, per exemple, el Round Table Sustainable Palm Oil (RSPO), que garanteix un ús d’oli de palma sostenible, o l’ISO 20400, de compra responsable.

L’RSE és ja una estratègia a nivell global i, actualment, està totalment relacionada amb iniciatives com ara l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de l’ONU, i que conté diversos objectius vinculats al desenvolupament sostenible (ODS). Aquesta resolució fa una crida per desenvolupar respostes en l’àmbit local per implementar l’Agenda 2030. Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha assumit el compromís d’elaborar un pla per assegurar-ne el desenvolupament. El CTESC, un òrgan amb una àmplia representació institucional, va posar en marxa ja l’any 2007 l’Observatori de l’RSE, amb la voluntat de recopilar i difondre les pràctiques d’RSE que desenvolupen les empreses catalanes.

Tal com s’esmenta en el llibre de la Col·lecció d’Estudis del CTESC “La responsabilitat social de les empreses”, podríem dir que l’RSE significa un vincle amb l’ètica empresarial en tots els seus àmbits, contribuint al desenvolupament sostenible, treballant amb els seus empleats i les seves famílies, així com amb la societat en el seu conjunt, per millorar-ne la qualitat de vida.

Enviar Comentari