Revista d'Anàlisi Plural

La necessària digitalització del sector sanitari

0

Estàvem acostumats a presumir d’un dels millors sistemes de salut públics del món. I arran de la pandèmia de la Covid-19, hem descobert que, tot i així, les fortaleses del sistema no han estat suficients per contenir-la. I ens preguntem: ¿què ha pogut passar?

Juan Carlos Sánchez Rosado. Health Industry Leader d’IBM.


Probablement no n’érem conscients, però el nostre sistema sanitari ja estava sotmès a un gran estrès derivat d’una població envellida amb creixents necessitats d’atenció mèdica, de nous tractaments i tecnologies sanitàries cada vegada més costoses, a més de les expectatives i exigències creixents dels pacients, cada vegada més ben formats i informats. No obstant això, un sistema tan complex ha estat crònicament infradotat en tecnologies d’informació. Segons l’informe Índice SEIS (Societat Espanyola d’Informàtica Sanitària), el 2019 la despesa en TI va ser l’1,16% del total de la despesa sanitària, un 5,9% menys que el 2018, el que equival a 15€ per persona protegida.

Les tecnologies de la informació són una eina fonamental per millorar l’eficiència i la qualitat dels processos, la productivitat i la satisfacció dels clients en tots els sectors. També en sanitat, com demostra la gran difusió i èxit de la telemedicina durant la pandèmia. O en sentit invers, la dificultat de disposar de dades fiables i actualitzades sobre pacients, ens demostra que calen dades centralitzades per gestionar els nostres recursos sanitaris.

Una decidida apuesta por la innovación tecnológica en nuestro sistema sanitario favorecería la implantación de soluciones a problemas crónicos del sector, fomentaría el desarrollo de productos, soluciones y servicios en nuestro país, crearía empleo cualificado y serviría para retener y atraer talento

POR PRIMER COP A LA HISTÒRIA
D’altra banda, assistim a una revolució tecnològica sense precedents. La possibilitat de tractar dades massius (big data), la intel·ligència artificial (IA), l’Internet de les Coses (IoT), Blockchain, 5G i les infraestructures de Cloud Híbrida estan revolucionant tots els sectors i impulsant models de negoci impensables anteriorment. Les noves tecnologies permeten de millorar l’assistència i l’accessibilitat alhora que es reduexien costos i s’impulsa la recerca i l’activitat econòmica. I això no és sanitat-ficció, sinó una realitat en la qual des d’IBM col·laborem en nombrosos casos. Vegem-ne alguns exemples:

. La interoperabilitat entre els sistemes dels diferents proveïdors sanitaris (i sociosanitaris) permet als pacients i als professionals (prèvia autorització del pacient) d’accedir a les dades de salut, en format únic, independentment d’on es generin, la qual cosa redunda en millors diagnòstics, menys proves repetides i processos integrals de cura a través de l’atenció primària, hospitals, farmàcies, residències, etc.

. La gestió de pacients crònics i gent gran es veu molt beneficiada combinant telemedicina amb agents cognitius que els atenguin les 24 hores del dia, i dispositius de seguiment de paràmetres vitals que, mitjançant IA, detectin els esdeveniments rellevants i llancin les actuacions adequades en cada situació, amb alertes i recordatoris.

. Els algoritmes d’IA tenen múltiples aplicacions, des de l’optimització de processos (previsió avançada de necessitats, triatges de pacients), al suport a la diagnosi, la personalització de tractaments i, en investigació, accés avançat a literatura científica o, fins i tot, la supercomputació per a la identificació de nous medicaments.

. L’hospital intel·ligent que, aplicant IA a la informació dels sensors i aparells de l’hospital, permet millorar l’experiència de pacients i professionals, reduir costos, millorar l’eficiència de les operacions i optimitzar el manteniment dels equips i instal·lacions.

Una decidida aposta per la innovació tecnològica en el nostre sistema sanitari afavoriria la implantació de solucions a problemes crònics de el sector, fomentaria el desenvolupament de productes, solucions i serveis al nostre país, crearia ocupació qualificada i serviria per retenir i atreure talent. Altres països del nostre entorn, com Finlàndia i Israel, fa temps van llançar projectes nacionals de salut digital, i s’estan posicionant com a referències internacionals en innovació en salut. I ara, amb el pla de reconstrucció europeu, se’ns obre una oportunitat que no podem deixar passar, la d’apostar de forma clara per digitalitzar el nostre sistema sanitari.

Enviar Comentari