Revista d'Anàlisi Plural

La importància de la salut física i mental de l’empleat

0

El benestar físic i mental té efectes positius en la productivitat i l’acompliment dels empleats i redueix el presentisme, l’absentisme i la rotació. Les investigacions mostren, sistemàticament, que els llocs de treball són una font important d’estrès i depressió. L’estrès i la depressió afecten negativament la salut a través de dues vies: 1) provocant comportaments individuals no saludables, com fumar, beure, consumir drogues i menjar en excés; i 2) augmentant la resposta inflamatòria i alterant el sistema endocrí.

Jeffrey Pfeffer. Professor de Comportament organitzacional de Stanford Graduate School of Business.


L’evidència demostra que l’estrès i la depressió són precursors de malalties fisiològiques greus com la diabetis, les malalties cardiovasculars i el càncer. Les metanàlisi revelen que les pràctiques laborals nocives són tan dolentes per a la salut com ho és el fum del tabac, un carcinogen conegut i regulat. Una estimació va revelar que els atributs nocius en el lloc de treball es van associar amb un excés de 120.000 morts als EE. UU. i van representar prop de 200.000 milions de dòlars en costos anuals.

Les fonts d’estrès en els llocs de treball contemporanis inclouen llargues hores de treball, inseguretat econòmica per acomiadaments i horaris precaris i irregulars, una absència de control de la feina juntament amb demandes laborals excessives i adaptacions insuficients per equilibrar el treball i les responsabilitats no laborals. Irònicament, la investigació mostra, precisament, que les hores de treball no n’afecten positivament l’acompliment, que l’autonomia augmenta la motivació i que els acomiadaments no augmenten el preu de les accions i ni tan sols, en molts casos, redueixen els costos. En definitiva, moltes de les fonts d’estrès no ajuden a les empreses i, a més, afecten negativament el benestar dels empleats.

La manera més directa de corregir allò que està malament en el treball és eliminar-ne les fonts d’estrès, limitant les hores de treball, brindant als empleats més control sobre les seves tasques, evitant els acomiadaments, fent que les persones coneguin els seus horaris amb molta anticipació i brindant suport per ajudar les persones a conciliar-lo amb les seves responsabilitats familiars.

Les ofertes de productes i serveis contemporanis sovint empren un pensament de disseny centrat en l’usuari. Un enfocament similar pot funcionar per al disseny de treballs. Comenci amb els treballadors i dissenyi treballs des de la seva perspectiva. Quines tasques es poden eliminar sense pèrdua (per exemple, reunions i requisits d’informes innecessaris)? Com es pot emprar la tecnologia per ajudar les persones a fer la seva feina millor i de manera més eficient? Deixi que els equips de persones de primera línia redissenyin la seva experiència laboral. El resultat: menys desgast i nivells de rendiment més elevats.
Jeffrey Pfeffer és autor de El trabajo nos está matando (LID Editorial).

Enviar Comentari