Tagged: Parlament de Catalunya

Parlament de Catalunya
0

Com a òrgan representatiu del poble, el Parlament ocupa una posició central en el sistema institucional de l’autogovern de Catalunya. La seva principal missió és legislar, impulsar i controlar l’acció política del Govern de la Generalitat.

Més