Revista d'Anàlisi Plural

Neixen els arbitratges exprés

0
El Tribunal Arbitral de Barcelona ofereix un nou procediment arbitral abreujat per a pimes que té com a principals característiques una reducció del 30% del cost habitual i una durada reduïda de dos mesos.
Jesús de Alfonso, advocat i president del TAB.
Jesús de Alfonso, advocat i president del TAB.     / CEDIDA.

Ariadna Cortés

Les petites i mitjanes empreses podran solucionar a partir d’ara d’una manera més ràpida i barata els conflictes sorgits de la seva activitat. Això és el que els ofereix el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), que ha presentat un procediment abreujat de dos mesos de durada –un procediment arbitral normal en dura sis– i amb un 30% de descompte sobre el cost habitual. L’altra novetat que inclou aquest arbitratge batejat com a ultraràpid o fasttrack és que, per primera vegada a l’estat espanyol, un cop s’ha celebrat l’audiència de les parts, l’àrbitre les invita a presentar una solució de comú acord del conflicte. L’arbitratge és una alternativa de caràcter privat a la resolució judicial de conflictes, però té el mateix efecte que aquesta. Així, els laudes arbitrals són equivalents a una sentència judicial i són d’obligat compliment. El 2012 el TAB va gestionar-ne 72, tres menys que l’any anterior. La quantia objecte dels procediments, però, va augmentar un 22% entre ambdós exercicis i va ascendir a quasi 70 milions d’euros.

L’arbitratge és una alternativa de caràcter privat a la resolució judicial de conflictes, però té el mateix efecte que aquesta ja que els laudes arbitrals són equivalents a una sentència judicial i són d’obligat compliment

Aquest arbitratge abreujat, aplicable a conflictes valorats en un màxim de 30.000 euros, ha estat dissenyat per “ajudar les pimes, que són el motor de la nostra economia ja que representen quasi el 99% del total d’empreses del país”, en paraules de Jesús M. de Alfonso, advocat i president del TAB. Segons va explicar De Alfonso durant la presentació d’aquest procediment, que va tenir lloc el passat 19 de març a la seu del TAB, “els conflictes són una càrrega molt gran per a les pimes perquè consumeixen molts recursos”. Per això, el president de la institució va defensar la necessitat que els processos siguin el més breus possible: “els processos judicials no se sap quan acaben, els arbitrals sí”. A això cal afegir que els procediments judicials es poden anar allargant amb recursos mentre que els laudes arbitrals són inapel·lables.
El cost de l’arbitratge, que ja habitualment és més baix que la via judicial i que en el cas de l’abreujat compta amb un 30% de descompte, depèn dels diners que hi hagi en joc, s’ha d’abonar per avançat i l’han d’assumir al 50% les dues parts implicades. L’àrbitre, d’altra banda, l’assigna el TAB però ambdues parts poden apel·lar contra la decisió i, en cas de posar-se en dubte la imparcialitat d’aquest, es retira i se’n busca un altre. El TAB compta amb una base de dades que inclou uns 300 àrbitres, i qualsevol persona que estigui interessada a ser-ho pot apuntars’hi, sempre i quan tingui un mínim de 15 anys d’experiència professional. Els àrbitres són professionals qualificats i especialitzats en la matèria que han de tractar, “però en els tribunals de l’estat potser el jutge no hi entén massa del sector del cas que li toca”, va dir De Alfonso per subratllar les virtuts de l’arbitratge.
monempresarial-153-arbitratges-expres-dades
Els conflictes financers, els més arbitrats
El TAB confia que el nou arbitratge ultraràpid, presentat coincidint amb el 25è aniversari de la institució, servirà per a que més pimes optin per aquesta via de resolució de conflictes. De moment, segons De Alfonso, ja estan gestionant entre el doble i el triple de casos que el mateix període de l’any passat. Quant als motius d’arbitratge, actualment predominen els conflictes derivats del sector financer i també els societaris: van representar un 30% i un 17% respectivament dels expedients tramitats el 2012. “Els conflictes financers, però, estan començant a baixar i estan tornant a pujar els immobiliaris”, va matisar el president de la institució. Els arbitratges relacionats amb els contractes d’execució d’obra van suposar un 14,20% dels casos dels que es va ocupar el TAB el 2012. Pel que fa al valor dels expedients tramitats, la majoria estan entorn els 200.000 euros, però n’hi ha de moltes quanties diferents. Els arbitratges del 2012, per exemple, van moure’s en una forquilla que va anar des dels 4.530 euros en disputa en el cas amb un valor més baix fins als prop de 9 milions d’euros que es reclamaven en l’arbitratge amb un valor més alt.

 

Els comentaris estan tancats.