Revista d'Anàlisi Plural

Infografia: Les start-ups al món

0

El darrer informe sobre l’estat de l’emprenedoria al món publicat pel Global Entrepreneurship Monitor amb dades del 2013 torna a posar l’accent en la influència que els factors econòmics, polítics, socials i culturals tenen pel que fa a l’activitat emprenedora, de manera que el context pot afavorir o frustrar el sorgiment de start-ups a les diferents regions.
Així, l’organisme conclou que, tot i que les taxes d’activitat emprenedora difereixen entre les economies que tenen un estatus de desenvolupament econòmic similar, les economies impulsades pels factors de producció (països de l’Àfrica subsahariana -com Zàmbia o Nigèria- o Filipines) acostumen a mostrar un percentatge més elevat d’Activitat Emprenedora en Fase Inicial (start-ups que no superen els tres anys i mig de vida), mentre que aquestes xifres es redueixen en el cas de les economies impulsades per la innovació (Itàlia i Japó, per exemple, obtenen els resultats més baixos en aquest sentit, amb un 3,4% i un 3,7%, respectivament).
L’informe assenyala com una de les causes d’aquest fenomen el fet que com més elevat és el PIB d’una economia, menor és el seu nivell d’emprenedoria, ja que moltes iniciatives emprenedores sorgeixen com a resultat d’un context de necessitat (el mercat ofereix menys oportunitats laborals).

Les start-ups al món

Enviar Comentari