Revista d'Anàlisi Plural

Entrevista a Violeta Bulc, comissària europea de Transport

0

Va ser Ministra de Desenvolupament, Projectes Estratègics i Cohesió al Govern d’Eslovènia i, des del novembre del 2014, és la responsable de la política de transport de la Comissió Europea. Violeta Bulc exerceix el seu mandat amb destacats reptes a la seva agenda: l’elaboració del Paquet de Transport per Carretera pel 2016, l’assignació de grans inversions en infraestructures i el futur dels combustibles alternatius. Hi parlem.

Text: Beatriz Manrique. Brussel·les
Fotos: Comissió Europea


“La Comissió està a favor del principi ‘qui contamina, paga’”

El transport per carretera continua sent el més barat per portar mercaderies a la Unió Europea, però és dels més contaminants. Com va a abordar la Comissió la sostenibilitat d’aquest sector en el seu Paquet de Transport per Carretera pel 2016?
La Comissió està a favor d’esquemes que carreguin les carreteres de forma no discriminatòria així com del principi ‘qui contamina, paga’. La millor manera d’aconseguir que el sector contribueixi amb els objectius de descarbonització marcats per la Unió Europea és fent que assumeixi els costos externs del transport. Dins el Paquet de Transport per Carretera pel 2016, estem revisant la Directiva Eurovinyeta, així com l’accés al mercat per als camions i altres assumptes socials.

Precisament sobre assumptes socials, hi ha polèmica per la llei del salari mínim aplicada per Alemanya o la Loi Macron aprovada per França, ja que van en contra del funcionament del mercat interior europeu. Com millorarà la UE les condicions dels professionals del transport respectant el marc comunitari?
Per qüestió de principis, la Comissió acull la introducció del salari mínim, en línia amb l’agenda social d’aquesta Comissió. No obstant això, l’aplicació de qualsevol llei nacional per internacionalitzar el sector del transport ha de ser compatible amb el dret europeu, especialment amb la llibertat de proveir serveis, garantida pel Tractat. Els reptes als quals fa front el transport per carretera s’aborden millor a escala europea. La meva ambició és trobar solucions a través del Paquet de Transport per Carretera.

“S’invertiran més de 26.000 milions d’euros en projectes de transport pel 2020 sota l’instrument Connectar Europa.”

La indústria de l’automòbil està invertint en tecnologies per utilitzar combustibles nets. No obstant això, els avenços encara són lents i aquests vehicles són cars per als ciutadans. Quin és el seu punt de vista en aquest assumpte?
Promoure vehicles amb combustibles alternatius i elèctrics és una prioritat en el meu mandat, ja que estic convençuda que jugaran un paper clau a l’hora de reduir les emissions de CO2 i per millorar la qualitat de l’aire de les ciutats. Per això estic contenta de veure que molts fabricants d’automòbils ja han afegit els cotxes de gas natural, híbrids i completament elèctrics en la seva oferta comercial. No obstant això, la seva presència al mercat ha estat complicada per dos motius: d’una banda, el nombre limitat d’estacions de proveïment disponibles dissuadeix els potencials compradors, i, a més, aquests vehicles són encara comparativament cars i tenen una autonomia limitada. La Unió Europea ha pres mesures per abordar tots dos assumptes. Primer, a través d’una directiva adoptada l’octubre del 2014, que estableix un full de ruta per al desenvolupament d’infraestructures per a combustibles alternatius. I segon, cofinançant projectes de recerca i desenvolupament dirigits a reduir el cost i millorar els resultats dels vehicles amb combustibles alternatius.

La Comissió Europea ha anunciat noves inversions en infraestructura de transport, dins de l’instrument Connectar Europa. Quins resultats n’espera?
S’invertiran més de 26.000 milions d’euros en projectes de transport pel 2020 sota l’instrument Connectar Europa. De moment, ja vaig anunciar a finals de juny la primera llista de 276 projectes que rebran més de 13.000 milions d’euros. Aquesta és la major inversió realitzada per la UE en el sector del transport! A més, la implementació de la Xarxa Transeuropea de transport podria crear fins a 10 milions de llocs de treball i augmentar el PIB de la UE un 1,8% pel 2030.

“La Comissió vol que es redueixi a la meitat l’ús d’automòbils de combustible convencional pel 2030.”

En alguns estats membres com Espanya, amb prou feines hi ha competència en la indústria del ferrocarril. Com està treballant la Unió Europa per canviar la situació?
No veig la competència com una finalitat en si mateixa, sinó com un mitjà per augmentar l’atractiu i la distribució modal del ferrocarril, el mitjà de transport més sostenible. És un dels punts forts del Quart Paquet Ferroviari, que pretén impulsar la competència en els mercats nacionals de passatgers de tren, restringida a molts estats membres per monopolis legals. No obstant això, el mercat s’està obrint només en un 50%. S’ha de protegir més a les empreses de ferrocarril i, en particular, als nous participants, davant comportaments discriminatoris a l’hora d’accedir a la xarxa; s’ha d’establir un terreny de joc. Això requereix d’autoritats reguladores competents i fortes.

El transport és crucial a les ciutats. La Comissió Europea no hauria de ser més exigent amb els estats membres amb relació al transport públic i la contaminació?
La planificació urbana està millor abordada a nivell nacional o local, segons el principi de subsidiarietat. La UE només pot actuar quan això comporta un clar valor afegit europeu. Millorar la mobilitat i reduir al mateix temps la congestió, els accidents i la contaminació és un repte per als polítics a tots els nivells. La Comissió vol que es redueixi a la meitat l’ús d’automòbils de combustible convencional pel 2030, entre molts altres reptes sobre mobilitat urbana que ha inclòs en el Llibre Blanc de Transport. A més, l’any 2013, va proposar un Paquet de Mobilitat Urbana que estableix els procediments i el suport financer europeu necessari per al desenvolupament local de Plans de mobilitat urbana sostenibles.

Quines expectatives té sobre el transport per a la Cimera de París al desembre?
La Conferència de Canvi Climàtic de París, organitzada per l’ONU, oferirà un fòrum global per discutir importants iniciatives dirigides a reduir les emissions de carboni en el sector del transport. A nivell internacional, la UE advoca per establir metes de reducció d’emissions sectorials globals en aviació internacional i el transport marítim. L’Organització d’Aviació Civil Internacional (ICAO) i l’Organització Marítima Internacional (IMO) estan analitzant i considerant actualment instruments basats en el mercat per reduir les emissions de gas d’efecte hivernacle.

Llegeix també: Sobrevolant la seguretat aèria

Enviar Comentari