Revista d'Anàlisi Plural

L’estructura sanitària de Catalunya

0
Amb una població de 7,5 milions d’habitants, Catalunya compta amb una completa xarxa sanitària de cobertura pública per garantir l’atenció integral i de qualitat a tots els ciutadans, però també amb un ampli ventall de serveis privats. Els repassem.

 
 
 
 
mon-empresarial-004-sanitari-public
 
 
 
 
 
 

El Servei Català de Salut

Va néixer el 1991, i és fruit de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), que el 1990 va formalitzar el model sanitari català, consolidant el sistema sanitari mixt propi del nostre país que integra, en una sola xarxa d’utilització pública, tots els recursos sanitaris, siguin o no de titularitat pública, i que recull una tradició d’entitats (mútues, fundacions, consorcis, centres de l’Església) històricament dedicades a l’atenció de la salut. Inicialment, el Servei Català de la Salut es va establir com a l’ens planificador, finançador, avaluador i comprador dels serveis sanitaris. Amb el pas del temps, les seves funcions s’han anat redefinint per evolucionar cap al model d’una asseguradora pública, que inclou la compra de serveis, però també altres funcions. Així, la funció de finançament ha quedat fora del seu àmbit. El 2001, 10 anys després de la seva creació, el Servei Català de la Salut ja havia assolit de manera efectiva la separació de funcions entre el finançament i la provisió de serveis, i va canviar la seva denominació abreujada, que fins aleshores havia estat SCS, per CatSalut. Per la seva part, el Departament de Salut va recuperar les funcions de planificació i avaluació.

El 2014 s’han atès 3,2 milions d’urgències als centres sanitaris públics de Catalunya (Gencat.cat)

Relació de les empreses públiques i consorcis sanitaris que col·laboren amb el CatSalut:

Empreses públiques
• Banc de Sang i Teixits
• Gestió de Serveis Sanitaris
• Gestió i Prestació de Serveis de Salut
• Institut Català d’Oncologia
• Institut Català de la Salut
• Institut d’Assistència Sanitària
• Institut de Diagnòstic per la Imatge
• Parc Sanitari Pere Virgili
• Sistema d’Emergències Mèdiques, SA

Consorcis sanitaris
• Consorci Hospitalari de Vic
• Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona
• Consorci Sanitari Integral
• Consorci Sanitari de Barcelona
• Consorci Sanitari de Terrassa
• Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
• Consorci Sanitari de l’Anoia
• Consorci Sanitari de la Selva
• Consorci Sanitari del Maresme
• Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf
• Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
• Corporació de Salut del Maresme i la Selva
mon-empresarial-004-recursos-public
mon-empresarial-004-despesa-sanitaria
 
 
 
 
mon-empresarial-004-sanitari-privat
 
 
 
 
 
 

L’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES)

mon-empresarial-004-aces-salutVa néixer l’any 1977. Fundada per Joan Payà, Ricard Corachan, Alfons Arqués, Julio Elizalde i Joan Pascual (destacats empresaris de clíniques privades de Barcelona), des dels seus orígens l’Associació es va dedicar a la defensa i promoció dels drets laborals, empresarials i mercantils dels seus associats. L’ACES actúa en l’àmbit sanitari i social. L’Associació actualment representa a 248 entitats del sector sanitari, sociosanitari i social. La tipologia dels associats abasta des de centres d’hospitalització d’aguts, policlíniques, centres monogràfics, centres de proves diagnòstiques i transport sanitari.

L’assistència sanitària i els subsidis són les modalitats d’assegurances de salut que més van créixer quant a primes l’any 2014, amb un 3,9% i un 3,6% respectivament (Estudi El Seguro de Salud. Estadística año 2014. ICEA).

La UNIÓ CATALANA D’HOSPITALS (La Unió)

Creada el 1975, és una associació empresarial d’entitats sanitàries i socials (fundacions privades, consorcis, ens públics, societats mercantils, ordres religiosos, associacions, mutualitats i ens locals) que tenen com a element comú la prestació de serveis sanitaris i socials als ciutadans, posant a la seva disposició els recursos patrimonials, humans i tecnològics per tal de garantir una assistència de màxima qualitat i eficiència.
Les línies d’activitat de les entitats associades són: atenció especialitzada de malalts aguts; atenció a la dependència; atenció primària; atenció sociosanitària; atenció en salut mental; serveis terapèutics, diagnòstics i clíniques; rehabilitació i serveis assistencials integrals. En conjunt, les entitats que formen La Unió generen més de 45.000 llocs de treball.
mon-empresarial-004-aces-xifres

Enviar Comentari