Revista d'Anàlisi Plural

Formació i Qualificació Professionals: a mida de requeriments

0

mon-empresarial-004-xavier-casaresCatalunya fa un pas endavant amb l’aprovació al Parlament de la Llei de Formació i Qualificació Professionals. Aquesta llei s’ha promogut amb el convenciment que la formació al llarg de la vida és clau per millorar l’ocupabilitat i la competitivitat empresarial, així com les oportunitats d’ocupació i el progrés social i econòmic del país, integrant la formació professional inicial i la formació professional per a l’ocupació.

 
 
 
Xavier Casares. President del Consell Català de Formació Professional.
 
 


 
Per dur a terme aquest propòsit, la nova legislació defineix i regula el Sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya com a marc integrat de la formació professional i dels seus serveis inherents en matèria d’informació, orientació i acreditació de les competències professionals. En aquest context, el Sistema té com a finalitat, entre d’altres, aconseguir la implicació de les empreses en l’àmbit formatiu, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral. I per aconseguir-ho és fonamental seguir incidint a fons, entre molts d’altres aspectes, en la formació professional dual.

En concret, a Catalunya actualment tenim més de 1.000 empreses col·laborant en la implantació de la modalitat formativa dual, que permet l’adaptació del contingut formatiu als requeriments específics del teixit empresarial a través d’un alt grau d’implicació per part de les diferents companyies. La formació professional dual s’aplica amb criteris de flexibilitat que possibiliten una major adaptació a les necessitats, en el marc d’un pla d’activitat consensuat entre el centre formatiu i l’empresa que permet oferir un aprenentatge adequat i que aporti una millora en les qualificacions professionals de les persones. D’aquesta manera s’aconsegueix una gran vinculació entre l’aprenent i la companyia que esdevindrà una gran oportunitat de futur.

La formació professional dual a Catalunya ha de ser la fórmula que permeti adaptar les necessitats reals i concretes de les empreses a la formació que s’imparteix, amb l’objectiu d’obtenir perfils professionals preparats directament per desenvolupar aquelles tasques que incrementin la competitivitat de les nostres companyies i, en definitiva, les faci millors. Aconseguir que les empreses col·laborin amb els centres formatius reverteix, sens dubte, en la millora de la productivitat i l’ocupació del nostres país.

Enviar Comentari