Revista d'Anàlisi Plural

Per què invertir en start-ups?

0

Les crisis sempremon-empresarial-005-ferran-martinez són oportunitats de millora. Avui dia, davant les poques opcions d’inversió que hi ha a causa dels baixos tipus d’interès i la volatilitat dels mercats, fer-ho en start-ups és interesant, sempre i quan siguem conscients del risc que assumim. Aporta valor a l’inversor i ajuda a identificar el talent dels nous empresaris.

 
 
 
Ferran Martínez Garriga. Director d’Andbank Sports & New Business.


 
La inversió en start-ups està de moda i no deixa de créixer. De fet, l’últim trimestre del 2015 va augmentar un 430% respecte el mateix període de l’any anterior. L’èxit de companyies de l’anomenat sector fintech (tecnologia financera), com Kantox, empresa de gestió de divises que l’estiu passat va arribar als seus primers 2.000 milions transaccionats; Arboribus, dedicada al crowdlending per a pimes; o NoviCap, plataforma on-line de descompte de factures, en són exemples. Com també la bona trajectòria de l’empresa d’intel·ligència artificial CogniCor o la de jocs tecno-educatius com Monkimun. El sector és cada vegada més madur. Ho confirmen unes dades que, a més, sovint es veuen complementades amb titulars que parlen d’emprenedors que han aconseguit multiplicar per més de 50 la seva inversió, com és el cas dels fundadors de Trovit o Akamon.

El bon estat de forma en que es troben moltes start-ups fa que estiguin sorgint noves formes d’invertir-hi que estan democratitzant aquest format, com per exemple els vehicles de co-inversió que canalitzen la presa de participació en l’empresa agrupant als inversors; els equity crowdfunding; les acceleradores o els vehicles d´inversió en format fons (els venture capitals). Totes busquen disminuir el risc al que s’enfronta un inversor, ja sigui a través de la generació d’una cartera més diversificada o per la selecció de bones oportunitats d’inversió a les que tothom pot tenir accés.


L’encert a l’hora d´invertirmon-empresarial-005-start-ups dependrà d’una bona diversificació, però tenint molt en compte que en aquest mercat la clau és la construcció de credibilitat. Per això és important conèixer molt bé l’equip emprenedor (qui són, on han estat, etc.), que el mercat al que es dirigeixin estigui madur però no saturat (momentum) i que estiguin clars l’avantatge competitiu de la start-up i l’estratègia de captació d’inversors (amb unes bones mètriques i amb empreses que siguin escalables). Hem de ser conscients que per a créixer, inversors i emprenedors han d’anar junts i treballar de la mà.

Enviar Comentari