Revista d'Anàlisi Plural

I a Catalunya, què?

Agència Catalana de l’Aigua: planificació i gestió del cicle integral de l’aigua a Catalunya

0

Al nostre país, les actuacions governamentals relacionades amb el medi ambient depenen del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ens encarregat de gestionar-les a través de diversos organismes com ara l’Agència Catalana de l’Aigua. La descobrim.

Coordinació: Berta Cavia.


cat-1A Catalunya tenim una realitat hidrogràfica complexa, amb el 90% de la població concentrat a les conques internes, on només hi ha el 60% dels recursos d’aigua. Aquesta situació ens obliga a ser molt eficients en termes de consum i ús de l’aigua i per això hem fet de l’estalvi una consigna. De fet, som un dels països amb un consum domèstic dels més baixos d’Europa: tan sols 113 litres per persona i dia de mitjana, mentre en d’altres indrets superen els 300-400 litres.
El sanejament és un peça clau de les polítiques per millorar l’estat i la qualitat dels rius i, fins i tot, la disponibilitat d’aigua en casos de sequera, a través de la reutilització indirecta. A finals de la dècada dels 70, però, la majoria de les ciutats catalanes no disposaven de depuradora ni de cap connexió a un sistema de sanejament i abocaven directament als rius o al mar sense tractar l’aigua utilitzada per l’activitat humana i industrial.
Davant d’aquesta realitat, la Generalitat de Catalunya va contemplar la necessitat de fer un pas endavant en el camp del cicle integral de l’aigua. Amb l’objectiu d’evitar que aquesta situació perjudiqués el desenvolupament del país es va començar a traçar el primer Pla de Sanejament per construir depuradores a la majoria de municipis catalans. La Generalitat, a través de l’administració hidràulica, crea l’increment de la tarifa de sanejament (ITS), actualment cànon de l’aigua, i assumeix el cost de construcció, reposició, manteniment i explotació dels sistemes de sanejament de forma subsidiària al món local, en tractar-se d’un tema d’interès general de país.
Han passat més de 25 anys des que amb la creació del Departament de Medi Ambient el 1991 i el lideratge del llavors conseller, Albert Vilalta, es va donar aquest impuls estratègic al Pla de Sanejament per dotar el país de les infraestructures necessàries per garantir el tractament correcte de les aigües residuals urbanes. L’any 2000 es crea l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), com a fusió de la Junta d’Aigües amb la Junta de Sanejament i l’antiga direcció general d’Obres Hidràuliques. D’aquesta manera, les competències de la Generalitat de Catalunya en el cicle de l’aigua queden integrades en un sol ens.

L’any 2000 es crea l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), com a fusió de la Junta d’Aigües amb la Junta de Sanejament i l’antiga direcció general d’Obres Hidràuliques. D’aquesta manera, les competències de la Generalitat de Catalunya en el cicle de l’aigua queden integrades en un sol ens

Aquell pla, amb uns objectius molt ambiciosos, i l’esforç ingent realitzat (tècnic, econòmic i humà) han fet possible la recuperació de la qualitat ambiental de molts dels rius de Catalunya i també de la millora de l’estat general de les aigües costaneres, com ho acrediten els resultats anuals del programa de vigilància de les platges de Catalunya, amb un 95% de platges de qualitat excel·lent.
Actualment, Catalunya compta amb 500 depuradores en funcionament que donen servei al 97% de la població catalana, un parc d’infraestructures de sanejament que ens permet garantir el tractament correcte de les aigües residuals dels municipis de més de 2.000 habitants. L’Agència Catalana de l’Aigua treballa, a través del segon escenari del Pla de gestió de l’aigua a Catalunya per impulsar tot un conjunt d’actuacions per a garantir el 100% del tractament dels municipis petits o nuclis pendents que garantiran el sanejament al total de la població de Catalunya.

Enviar Comentari