Revista d'Anàlisi Plural

Tecnologia digital i desenvolupament d’avantatges competitius de negoci

0

He pogut comprovar en moltes ocasions com les companyies no sempre han considerat les tecnologies com un element clau del negoci, sinó com un cost que cal minimitzar, en lloc d’una inversió per afegir valor a l’empresa i als seus clients finals. Actualment, amb la disrupció que estan ocasionant les tecnologies digitals, aquesta forma de pensar s’està revertint i hi ha un nou enfocament on s’hi comença a prestar més atenció.

Alejandro Ruiz. Director executiu de l’MSc in Digital Project Management & Consulting a ESCP Europe Madrid campus.


EN LA CONSTRUCCIÓ D’UN AVANTATGE COMPETITIU SOSTENIBLE INTERVENEN TANT FACTORS EXTERNS COM INTERNS. Els primers, tenen relació amb l’anticipació i resposta a canvis en l’entorn i requereixen habilitats per poder-los detectar, respondre-hi de forma ràpida i aprofitar l’oportunitat descoberta. Els segons -els interns- es refereixen a la consecució d’eficiències, és a dir, a la qualitat, la capacitat de satisfacció del client i a la innovació tant en serveis com de productes.

Després de l’anàlisi d’aquests factors, identifiquem com les tecnologies digitals poden facilitar-los o amplificar-los, i constatem que la digitalització s’ha convertit en un factor imprescindible a l’hora de desenvolupar avantatges competitius sostenibles de negoci.

L’analítica de dades predictiva i el big data permeten detectar canvis en l’entorn i, per tant, anticipar-se i avantatjar els competidors. L’automatització dels processos i la utilització de chatbots en les interaccions amb els clients faciliten d’aconseguir importants eficiències, alhora que augmenten la satisfacció del client. L’aplicació de sensors i la seva connexió a un sistema central (Internet of Things) possibiliten monitoritzar en temps real el rendiment de molts productes, conèixer-ne l’estat, planificar-ne el manteniment i, en definitiva, millorar-ne la qualitat. L’ús de dispositius mòbils fa viables a les companyies d’innovar en els serveis als seus clients, creant diferents formes d’interactuar amb ells, demanar la seva opinió i assegurar que la seva experiència d’usuari és prou bona per fidelitzar-los.

Estudis recents demostren que les empreses que inverteixen i innoven amb les tecnologies digitals tenen un increment d’entre el 3% i el 7% dels seus ingressos. Per tant, les companyies han de ser conscients que la digitalització és un element clau i imprescindible en la construcció i sostenibilitat dels seus avantatges competitius, sense la qual l’èxit empresarial no està assegurat.

Enviar Comentari