Revista d'Anàlisi Plural

Banca convencional versus banca ètica: palanques d’èxit de la banca amb valors

0

La crisi financera que va esclatar el 2008 ha revolucionat el sector bancari. Les males pràctiques de moltes entitats han provocat que en desaparegui un bon nombre, i algunes de les que han sobreviscut s’enfronten ara a un problema de credibilitat. L’Informe Grayling (2015), per exemple, destaca que el 76% de les persones no hi confia. Això explica que la majoria dels bancs avui dia hagin fet canvis molt importants en els seus valors i les seves practiques. Amb tot, però, encara hi ha una part creixent de la població que demana nous valors que afecten els objectius i els productes bancaris. Per exemple, augmenta l’interès en els temes relacionats amb la sostenibilitat, degut, principalment, a l’onada d’informació sobre els problemes als quals el món s’enfronta. Així, segons Foretica (2016), sis consumidors de cada 10 diuen que en cas d’haver d’escollir entre dos productes amb característiques similars, sempre escolliran el més sostenible encara que sigui més car. Es tracta de factors que expliquen el creixent interès per la banca ètica.

Oriol Amat. Catedràtic de l’UPF, economista i president d’ACCID. Membre de la RAED.


Valors i rendibilitat
La banca ètica, d’acord amb els principis de la Alianza Global por una Banca con Valores (GABV), s’inspira en valors com els següents:

  • Sostenibilitat i societat: els beneficis s’han d’aconseguir mitjançant activitats que beneficiïn el medi ambient i la societat. Per tant, el fi són les persones i la sostenibilitat, i la rendibilitat és només un mitjà i no l’objectiu final. Els bancs convencionals, en canvi, utilitzen els diners per maximitzar la rendibilitat financera.
  • Economia real: els diners s’han d’utilitzar per a millorar l’economia real, i no l’especulació financera.
  • Transparència: cal informar a clients i inversors per tal que sàpiguen exactament en què s’inverteixen els seus diners.

L’aplicació d’aquests valors pot suposar una pèrdua de rendibilitat. De fet, mentre que els bancs convencionals poden arribar a tenir una rendibilitat de fins a dos dígits en els períodes financers expansius i acumular grans pèrdues en períodes de recessió, la banca ètica pot garantir entre un 4% i un 8% de rendibilitat estable, tant en períodes expansius com de recessió.

Als bancs ètics, no hi ha bonus (retribució variable) ni salaris extremadament alts. El ventall salarial (diferència entre el salari més baix i el més alt) s’acostuma a situar entre 1 i 10, mentre que als bancs convencionals aquest rang és d’1 a 600 o més

En creixement
Tot seguit, analitzem les principals palanques que expliquen l’important creixement que està experimentant la banca amb valors:

  • Productes financers que fomenten un món millor: la banca amb valors inverteix en préstecs i fons d’inversió per a iniciatives relacionades amb les energies renovables, les microfinances o el comerç just. Per tant, no inverteix en companyies amb interessos en sectors com les apostes, les armes, l’energia nuclear, l’enginyeria genètica i l’agricultura intensiva. Tampoc no inclou companyies que vulnerin els drets dels treballadors o els drets humans, així com les que es trobin involucrades en casos de corrupció.
  • Menor risc dels productes financers: mentre que els bancs convencionals inverteixen en instruments financers complexes i en determinats paradisos fiscals on no hi ha requisits d’informació, la banca ètica se n’absté. Els bancs ètics prefereixen operacions amb menor risc i invertir en companyies que tinguin un impacte positiu en l’economia real.
  • Avaluació de préstecs: un banc convencional concedeix un préstec quan el client té una solvència favorable, garanties i capacitat de devolució. En el cas de la banca ètica, també és fonamental prestar diners a empreses relacionades amb el medi ambient, la cultura i la societat. Per tant, a més de la solvència del client i la viabilitat del seu projecte, és imprescindible que els diners es prestin en projectes coherents amb els valors del banc (sostenibilitat, economia real…).
  • Política amb les persones que treballen al banc: la selecció es fa tenint molt en compte que els valors de la persona estiguin en línia amb els del banc. Les pràctiques de recursos humans han de ser coherents amb els valors. Així, als bancs ètics, no hi ha bonus (retribució variable) ni salaris extremadament alts. El ventall salarial (diferència entre el salari més baix i el més alt) s’acostuma a situar entre 1 i 10, mentre que als bancs convencionals aquest rang és d’1 a 600 o més.
  • Transparència i model d’RSC: el nivell de transparència és un altre factor diferencial. Als bancs ètics, s’informa al clients de la destinació dels seus diners a fi que el client pugui saber a on van a parar.

Palanques com les esmentades expliquen que els darrers anys els bancs amb valors hagin estat experimentant un creixement molt important a tot el món. També cal tenir en compte que el seu pes segueix sent reduït i, per tant, hi ha encara molt de camp a córrer, ja que existeix una part creixent de la clientela que demanda els seus productes i enfocaments.

Enviar Comentari