Revista d'Anàlisi Plural

3 passos fonamentals per a la creació de la cultura corporativa

0

El pes empresarial dels valors pot determinar l’èxit o fracàs de qualsevol organització. És important establir una cultura basada en valors coherents i alineats amb l’empresa que en reforcin la missió i objectiu. Aquests valors serviran com a guia d’actuació per als seus empleats i generaran un fort reconeixement per part dels seus clients.

Alfonso Cebrián. Doctor en Ciències Econòmiques. Director General de CEDEU Centro de Estudios Universitarios.


La cultura corporativa pot ser entesa com una forma determinada de pensar i de fer dins d’un equip de treball, compartida per tots els seus membres i de necessari coneixement i aprenentatge per part dels nous actors de l’organització. Aquesta s’assentarà sobre uns valors coherents amb els objectius de l’empresa i compartits pels clients. Precisament, l’empatia del públic envers el producte o servei estarà directament relacionada amb aquests valors: si els comparteixen s’obtindrà el reconeixement desitjat. Perquè una empresa sigui competitiva és necessari que adapti la seva cultura a un determinat sector. Ara bé, quins passos hem de seguir per crear aquesta cultura corporativa?

  • Establiment d’uns valors que seran la base del desenvolupament i evolució del negoci. La cultura corporativa condicionarà els comportaments tant dels empleats com dels clients. Només si coneixen, comparteixen i s’identifiquen amb aquests valors romandran al seu costat.
  • Comunicació transparent dels valors: un cop definida la cultura corporativa és necessària la seva correcta transmissió. Quan una organització difon uns valors sans, estimula i motiva els seus empleats, que augmenten el seu nivell de compromís i això, al seu torn, és percebut pel client en forma de ‘bon servei’, fet que incrementa la competitivitat de l’empresa.
  • Actors transmissors de la cultura. Per dur a terme una comunicació efectiva i transparent de la cultura corporativa d’una empresa és necessari ser-ne un líder coherent: no només transmetre sinó donar exemple en cadascuna de les actuacions. Cap membre de l’equip ha de contradir aquesta cultura i els seus comportaments han d’estar alineats amb els valors.

La cultura corporativa d’una empresa només donarà resultats si és coneguda i compartida per tots els membres de l’organització, si tots remen en la mateixa direcció i es mantenen fidels als objectius, a la noves maneres de fer i als nous escenaris socioeconòmics

Enviar Comentari