Revista d'Anàlisi Plural

L’honestedat no permet ser ingenu

0

A qualsevol dirigent se li requereix honestedat com un dels valors fonamentals i irrenunciables. Ara bé, amb l’imprescindible honestedat no n’hi ha prou.

Josep Oriol Pujol. Director general de la Fundació Pere Tarrés.


L’elecció o designació de dirigents s’hauria de derivar del reconeixement de diverses competències. Així, el líder:

  • Ha de tenir experiència en la identificació dels trets i sistema de valors dels entorns en els quals desenvoluparà l’activitat, incloses les influències negatives interessades o específiques de cada entorn.
  • Ha de saber reconèixer qui es vol aprofitar d’ell o de l’organització (ha de ser perspicaç sense deixar de mostrar bonhomia).
  • Ha d’identificar ràpidament les intencions de l’adulador, es a dir, de qui apropant-se pretén beneficis per a ell, i que incidirà negativament en l’acció directiva.
  • Té la responsabilitat de no ser innocent, d’estar alerta a interessos espuris o favorables a una part, i no ha deixar-se conduir per aquests.
  • Ha de conformar en el seu entorn un equip que l’assessori sobre el llenguatge o la forma de pensar, i, fins i tot, per no ofendre, si es vol de forma innocent, a tot o part del seu col·lectiu d’influència, així com per adonar-se d’on cal fixar l’atenció en qualsevol visita o reunió.
  • Necessita d’un equip de persones amb elevada consideració ètica que l’informin i assessorin honestament, que no siguin ingenus ni l’adulin.
  • Ha de ser honest, obert, empàtic, alhora que format ètica i tècnicament com per adonar-se amb rigor quan només se li mostra el cantó positiu d’una iniciativa.
  • Ha d’identificar les motivacions més fondes, els perquès de tot projecte, descobrint si són veritablement nobles. La bona fe és desitjable, però no la ingenuïtat entesa com el fet de no esmerçar-se tant com cal per preveure totes les conseqüències, fins i tot en els sentiments dels altres.
  • Ha de copsar les intencions de l’entorn i exercir el control amb rigor per poder fer el bé amb honestedat, i fer-ho sense manifestar malfiança.

Sense aquestes competències, i actuant només des de la bona fe, es pot exercir una deficient direcció amb conseqüències negatives per a qualsevol col·lectiu que en sigui destinatari. Les organitzacions, les societats, els col·lectius han de requerir als seus líders que coneguin els seus valors, però també les amenaces

Enviar Comentari